Detta uppdrag är redan tillsatt. Det finns 47 andra aktuella uppdrag att söka idag.

Verksamhetschef Individoch familjeomsorg, Ale ko

I Ale bor över 27 000 människor. Det gynnsamma läget längs Göta älv, närheten till Sveriges andra stad, fantastisk natur och ett varierat boende gör att vi vågar påstå att Ale är en stark del av Göteborg. Kommunen är mitt uppe i utbyggnaden av kommunikationerna och kommer att vara klar 2012. E45 blir fyrfilig och pendlingsmöjligheterna utvecklas.
Våra 1900 medarbetare möter Aleborna i livets alla skeden. Att vara hos oss är att spela en viktig roll för Ales utveckling och välfärd. Kommunen har en ekonomi på cirka 1 600 miljoner kronor. Den senaste medarbetarundersökningen visade att över 90 % av våra medarbetare trivs med sina arbeten och tycker att det innebär positiva utmaningar. Läs mer på www.ale.se

Vi erbjuder
Ale Kommun har en positiv och informell företagskultur som präglas av delaktighet, förändringsbenägenhet, flexibilitet och en bra arbetsmiljö. För rätt person finns nu möjligheten att ta vidare individ och familjeomsorgen i Ale Kommun in i 2000-talet. Verksamheten karaktäriseras av en tydlig vision och strategi. Man arbetar målinriktat och ligger långt fram inom det socioekonomiska området. Nytänkande välkomnas liksom gränsöverskridande samarbeten med berörda instanser, forskarvärlden och andra externa aktörer/organisationer. Du tar över en verksamhet med en välbalanserad struktur och med en god sammansättning av enhetschefer.

Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen
• Kunskap om gällande lagstiftning
• Naturlig ledare och erfarenhet av arbetsledning
• God insikt i politiskt styrda organisationers sätt att arbeta

Egenskaper
• Modig, trygg och emotionellt stabil
• Extrovert, kommunikativ och utvecklingsdriven
• Naturlig ledare, god lyssnare och tillgänglig för din personal
• Driven, självgående och prestigelös – får saker gjort
• Uthållig och medveten om den politiska komplexiteten

Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och etnisk mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta.

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Philip Lundahl på K2 Search AB, tel. 031-788 14 62 eller Sara Derneryd på 031-788 14 61. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se

Detta uppdrag är redan tillsatt.
 • Stockholm
  Sveavägen 13, Plan 14
  111 57 Stockholm
  +46 (0)8 642 87 00

   

  Köpenhamn
  Frederiksborggade 15
  1360 Köpenhamn
  +45 31 12 33 00

 • Göteborg
  Kungsgatan 20
  411 19 Göteborg
  +46 (0)31 776 90 00

 • Malmö
  Djäknegatan 23
  211 35 Malmö
  +46 (0)40 622 87 00

 • Linköping
  Storgatan 28
  582 23 Linköping
  +46 (0)13 327 02 10

 • Uppsala
  Svartbäcksgatan 8, 1 tr
  753 20 Uppsala
  Mob +46 73 543 74 12

Visa mobil sidan