Detta uppdrag är redan tillsatt. Det finns 50 andra aktuella uppdrag att söka idag.

Chef strategisk avdelning till stadsbyggnadskontor

Göteborg utvecklas, växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Tillsammans med andra förvaltningar i staden ska våra 250 medarbetare skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.

Arbetsbeskrivning
Du har ansvar för att leda, utveckla och följa upp den översiktliga planeringen och samordningen med grannförvaltningar, bolag, GR (Göteborgsregionens Kommunalförbund) och andra aktörer. En central fråga är att omsätta stadsbyggnadsvisioner och politiska måldokument till övergripande program och översiktliga planer. Du fördjupar och metodutvecklar de tre aspekterna inom hållbar stadsutveckling och bidrar på så sätt till ett tydligt avtryck i stadsplaneringen. I samarbete med trafikkontoret, fastighetskontoret och övriga förvaltningar verkar du för en gemensam syn på samhällsbyggande.
Du blir en resurs för hela kontoret och staden när det gäller remisser, omvärldsbevakning och internationella frågor.

Du arbetar på uppdrag av vice stadsbyggnadsdirektören och ingår i kontorets ledning.
Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för den strategiska avdelningen.
Du skapar ett gott arbetsklimat och bidrar till att utveckla medarbetarnas kompetens.
Uppdraget utförs och utvecklas i nära samarbete med framförallt plan- och byggavdelningarna.

Kvalifikationer
Du är analytisk och kan omsätta övergripande strategier till konkret verklighet. Du har god pedagogisk förmåga och gör komplexa samband och sammanhang begripliga. Du använder kommunikation som ett sätt att nå mål. Din ledarstil är tydlig, inspirerande och kommunikativ. Du har mod och integritet och är en lagspelare med fokus på det gemensamma resultatet.

Du är högskoleutbildad inom samhällsbyggnad/planering/arkitektur och har
erfarenhet av strategiskt arbete i ledande befattning. Din kunskap om Plan- och bygglagen samt om Miljöbalken är god. Du har erfarenhet av arbete från en politiskt styrd organisation och av systematisk omvärldsbevakning samt vana av att leda grupper och processer. Ledarerfarenhet är meriterande.

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Karin Rudhag på K2 Search AB, tel. 031-303 3092. Fackliga företrädare: Maria Gränsbo, SACO, tel 031-368 16 47 och Thord Lagercrantz, SKTF, tel 031-368 15 45. Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast den 5 september. Ansök tjänsten på www.k2search.se

Detta uppdrag är redan tillsatt
 • Stockholm
  Sveavägen 13, Plan 14
  111 57 Stockholm
  +46 (0)8 642 87 00

   

  Köpenhamn
  Frederiksborggade 15
  1360 Köpenhamn
  +45 31 12 33 00

 • Göteborg
  Kungsgatan 20
  411 19 Göteborg
  +46 (0)31 776 90 00

 • Malmö
  Djäknegatan 23
  211 35 Malmö
  +46 (0)40 622 87 00

 • Linköping
  Storgatan 28
  582 23 Linköping
  +46 (0)13 327 02 10

 • Uppsala
  Svartbäcksgatan 8, 1 tr
  753 20 Uppsala
  Mob +46 73 543 74 12

Visa mobil sidan