Detta uppdrag är redan tillsatt

Verksamhetschef till översiktlig fysisk planering

Kungsbacka ligger tre mil söder om Göteborg. Med våra 74 000 invånare är vi den största kommunen i regionen utanför Göteborg. Vi är en viktig part i Göteborgsregionens utveckling, men har också ett nära samarbete i Halland, där vi har vår länstillhörighet. Kungsbacka kommun är en av landets främsta tillväxtkommuner. Vår fortsatta expansion är tydligt uttalad i en av kommunfullmäktige antagen vision, och i våra planer för bostäder och näringsliv.

Offensiv satsning på fysisk planering och exploatering
Kommunstyrelsens förvaltning är organiserad i ett antal grupper efter arbetsområde. Enheten Översiktlig fysisk planering & Exploatering består, utöver verksamhetschefen, av en planeringschef och en planeringsledare som arbetar med den översiktliga fysiska planeringen, lokaliseringsfrågor och större och mindre projekt kring vår samhällsbyggnad. För exploaterings- och markfrågorna finns tre tjänster, en administratör samt två exploateringsingenjörer. Enheten arbetar i nära samverkan med näringslivschefen, övriga strateger på kommunstyrelsens förvaltning, med planavdelningen på Plan & Bygg och Tekniks olika enheter. Enheten arbetar nära externa privata exploatörer i olika projekt. Enheten har ett nära samarbete med den politiska ledningen för kommunen.
Enheten för Översiktlig fysisk planering och Exploatering söker en verksamhetschef.

Uppgifter
• Leda enhetens arbete med översiktlig fysisk planering, lokaliseringsfrågor, kommunens exploateringsverksamhet och markfrågor
• Delta i kommungemensamma utvecklingsprojekt och vara projektledare för större och strategiska projekt inom planerings- och exploateringsområdet
• Vara kommundirektörens representant i olika interna utredningar, externa kontakter och i regionala och nationella nätverk och samverkansorgan
• Är liksom övriga i ledningsgruppen t.f. kommundirektör, och har tillsammans med kommundirektören ansvar för kommunens centrala ledning på tjänstemannanivå

Personlig förmåga
• Dokumenterat god och engagerad ledare och vara bra på att skapa gott samarbete och nätverk
• Strategisk och analytisk förmåga, men också vara mycket resultatinriktad
• Ha ett brett samhällsintresse
• Vana vid, och god förmåga att hantera externa kontakter
Du som lockas av våra ambitioner är välkommen med din ansökan senast den 15 november.

Mer information lämnas av:
Rebecca Rivière på K2 Search, som hjälper oss i denna rekrytering. Telefon: 08-642 87 00. Kontakter med K2 Search behandlas konfidentiellt.
Detta uppdrag är redan tillsatt
 • Stockholm
  Sveavägen 13, Plan 14
  111 57 Stockholm
  +46 (0)8 642 87 00

 • Göteborg
  Kungsgatan 20
  411 19 Göteborg
  +46 (0)31 776 90 00

 • Malmö
  Djäknegatan 23
  211 35 Malmö
  +46 (0)40 622 87 00

 • Linköping
  Storgatan 28
  582 23 Linköping
  +46 (0)13 327 02 10

 • Köpenhamn
  Frederiksborggade 15
  1360 Köpenhamn
  +45 31 12 33 00