Detta uppdrag är redan tillsatt. Det finns 50 andra aktuella uppdrag att söka idag.

Verksamhetschef till översiktlig fysisk planering

Kungsbacka ligger tre mil söder om Göteborg. Med våra 74 000 invånare är vi den största kommunen i regionen utanför Göteborg. Vi är en viktig part i Göteborgsregionens utveckling, men har också ett nära samarbete i Halland, där vi har vår länstillhörighet. Kungsbacka kommun är en av landets främsta tillväxtkommuner. Vår fortsatta expansion är tydligt uttalad i en av kommunfullmäktige antagen vision, och i våra planer för bostäder och näringsliv.

Offensiv satsning på fysisk planering och exploatering
Kommunstyrelsens förvaltning är organiserad i ett antal grupper efter arbetsområde. Enheten Översiktlig fysisk planering & Exploatering består, utöver verksamhetschefen, av en planeringschef och en planeringsledare som arbetar med den översiktliga fysiska planeringen, lokaliseringsfrågor och större och mindre projekt kring vår samhällsbyggnad. För exploaterings- och markfrågorna finns tre tjänster, en administratör samt två exploateringsingenjörer. Enheten arbetar i nära samverkan med näringslivschefen, övriga strateger på kommunstyrelsens förvaltning, med planavdelningen på Plan & Bygg och Tekniks olika enheter. Enheten arbetar nära externa privata exploatörer i olika projekt. Enheten har ett nära samarbete med den politiska ledningen för kommunen.
Enheten för Översiktlig fysisk planering och Exploatering söker en verksamhetschef.

Uppgifter
• Leda enhetens arbete med översiktlig fysisk planering, lokaliseringsfrågor, kommunens exploateringsverksamhet och markfrågor
• Delta i kommungemensamma utvecklingsprojekt och vara projektledare för större och strategiska projekt inom planerings- och exploateringsområdet
• Vara kommundirektörens representant i olika interna utredningar, externa kontakter och i regionala och nationella nätverk och samverkansorgan
• Är liksom övriga i ledningsgruppen t.f. kommundirektör, och har tillsammans med kommundirektören ansvar för kommunens centrala ledning på tjänstemannanivå

Personlig förmåga
• Dokumenterat god och engagerad ledare och vara bra på att skapa gott samarbete och nätverk
• Strategisk och analytisk förmåga, men också vara mycket resultatinriktad
• Ha ett brett samhällsintresse
• Vana vid, och god förmåga att hantera externa kontakter
Du som lockas av våra ambitioner är välkommen med din ansökan senast den 15 november.

Mer information lämnas av:
Rebecca Rivière på K2 Search, som hjälper oss i denna rekrytering. Telefon: 08-642 87 00. Kontakter med K2 Search behandlas konfidentiellt.
Detta uppdrag är redan tillsatt
 • Stockholm
  Sveavägen 13, Plan 14
  111 57 Stockholm
  +46 (0)8 642 87 00

   

  Köpenhamn
  Frederiksborggade 15
  1360 Köpenhamn
  +45 31 12 33 00

 • Göteborg
  Kungsgatan 20
  411 19 Göteborg
  +46 (0)31 776 90 00

 • Malmö
  Djäknegatan 23
  211 35 Malmö
  +46 (0)40 622 87 00

 • Linköping
  Storgatan 28
  582 23 Linköping
  +46 (0)13 327 02 10

 • Uppsala
  Svartbäcksgatan 8, 1 tr
  753 20 Uppsala
  Mob +46 73 543 74 12

Visa mobil sidan