Detta uppdrag är redan tillsatt. Det finns 49 andra aktuella uppdrag att söka idag.

Chef för publika avdelningen, Stockholm

Vill du vara med och bidra till att öka allas kunskaper om vår gemensamma miljö och natur? Bidra till att påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete, genom att erbjuda en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt?
Med ny museichef under 2008 och rekrytering av flera nyckelpersoner förnyas museets ledning. Detta gör att museets strategiska inriktning, ledningsstruktur och arbetsformer kommer att förändras och utvecklas. Som avdelningschef har du en viktig uppgift i detta förändringsarbete. Du är en av fem personer i museets ledningsgrupp och deltar i utvecklingen av hela museets verksamhet. Uppdraget innebär stort ansvar och stort handlingsutrymme i både det strategiska och det dagliga arbetet. Läs mer på www.nrm.se

Vi erbjuder
Chefen för publika avdelningen deltar i museets strategiska arbete och leder och utvecklar den publika verksamheten.

Chefen för publika avdelningen ska bland annat:
• leda verksamheten i nära samarbete med avdelningens enhetschefer
• aktivt arbeta för delaktighet och samverkan inom avdelningen
• i dialog med avdelningens enheter prioritera och optimera publika avdelningens resurser, samt löpande arbeta med insatser för att effektivisera verksamheten.
• verka för att museets publika verksamhet håller högsta kvalitet och att museet utvecklas till en central arena för natur- och miljöinformation och kommunikation i Sverige och norra Europa.
• aktivt arbeta med att attrahera bidragsgivare och samarbetspartners
• skapa och utveckla kontaktnät av betydelse för den verksamhet som bedrivs inom avdelningen
• bedriva kontinuerlig omvärldsanalys
• aktivt samverka med övriga avdelningar
• ansvara för att utvärdering sker av museets publika arbete

Kvalifikationer
• Du har en examen på högskolenivå, gärna inom något av museets ämnesområden, alternativt insikt i och förståelse för den naturvetenskapliga forskningens uppdrag och arbetssätt.

• Du har erfarenhet av att arbeta med kunskapsförmedling och påverkansarbete i verksamheter kopplade till naturens värden. Erfarenhet av miljöarbete, särskilt naturvårdsarbete, och dess förutsättningar är en merit.

• Du har goda ledaregenskaper och dokumenterad erfarenhet av att leda chefspersonal och verksamhet i en utåtriktad och kunskapsintensiv organisation.

• Du har intresse av och förmåga att etablera och utveckla kontakter med för museet viktiga aktörer samt att delta i den offentliga debatten. Erfarenhet av sponsring är meriterande.

Egenskaper
Befattningen ställer krav på ledarskap, relationsskapande, kommunikativ förmåga och förmåga att fatta beslut samt planerande och administrativ kompetens. Du bör ha vana vid att arbeta med utvecklingsarbete i en beställarorganisation i nära samverkan med olika kompetensområden.


Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Johan-Petter Singvall eller Rebecca Rivière på K2 Search AB, tel. 08-642 87 00. Alla intresseanmälningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din intresseanmälan snarast, dock senast den 15 februari. Klicka på nedanstående länk.
Detta uppdrag är redan tillsatt.
 • Stockholm
  Sveavägen 13, Plan 14
  111 57 Stockholm
  +46 (0)8 642 87 00

   

  Köpenhamn
  Frederiksborggade 15
  1360 Köpenhamn
  +45 31 12 33 00

 • Göteborg
  Kungsgatan 20
  411 19 Göteborg
  +46 (0)31 776 90 00

 • Malmö
  Djäknegatan 23
  211 35 Malmö
  +46 (0)40 622 87 00

 • Linköping
  Storgatan 28
  582 23 Linköping
  +46 (0)13 327 02 10

 • Uppsala
  Svartbäcksgatan 8, 1 tr
  753 20 Uppsala
  Mob +46 73 543 74 12

Visa mobil sidan