Detta uppdrag är redan tillsatt

Försäljningchef, Lund

PipeChain är en av norra Europas mest erfarna leverantörer av projekt inom VMI, supply chain och affärsintegration mellan företag. I PipeChain finns den expertis, teknik och erfarenhet våra kunder behöver för att uppnå verkliga resultat.

Vi erbjuder
Du kommer att vara ledaren i vår försäljningsorganisation med uppgift att identifiera nya kunder, främst bland de större svenska exportföretagen och att över tiden utveckla dessa till nyckelkunder i Sverige och internationellt. Dessutom kommer du att ansvara för uppbyggnad av ett Sverige-baserat säljteam som du parallellt med ditt eget säljarbete framgångsrikt leder och coachar. Din hemmabas blir vårt huvudkontor i Lund.

Kvalifikationer
• Affärsman/kvinna med mångårig erfarenhet av att själv driva igenom affärsavslut med internationell spridning
• Bred erfarenhet av bearbetning och förhandling på top-managementnivå
• Dokumenterad personlig säljframgång i stora och komplexa affärer med traditionellt långa säljcykler
• God ledarskapsförmåga
• Erfarenhet av/förståelse för de industriella flöden som har med varuförsörjning mellan företag i flera led att göra
• Akademisk examen, gärna industriell ekonomi, civilingenjör eller motsvarande kvalificerad yrkeserfarenhet

Egenskaper
• Självgående och initiativrik
• Drivande
• Hög social kompetens
• Affärsmässig med ett brinnande intresse för försäljning och att göra avslut
• Processorienterad

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Arne Nordström på K2 Search AB, tel. 070-69 89 200. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se
Detta uppdrag är redan tillsatt
 • Stockholm
  Sveavägen 13, Plan 14
  111 57 Stockholm
  +46 (0)8 642 87 00

 • Göteborg
  Kungsgatan 20
  411 19 Göteborg
  +46 (0)31 776 90 00

 • Malmö
  Djäknegatan 23
  211 35 Malmö
  +46 (0)40 622 87 00

 • Linköping
  Storgatan 28
  582 23 Linköping
  +46 (0)13 327 02 10

 • Köpenhamn
  Frederiksborggade 15
  1360 Köpenhamn
  +45 31 12 33 00