Detta uppdrag är redan tillsatt. Det finns 50 andra aktuella uppdrag att söka idag.

Business Development, Stockholm

Tricorona investerar i och handlar med miljörelaterade marknadsinstrument. Huvuddelen av investeringarna och handeln sker med projektrelaterade utsläppsminskningar, så kallade Certified Emissions Reductions, CERs, inom ramen för Kyotoprotokollet. Tricorona Climate Partner erbjuder sina kunder en helhetslösning från analys och beräkning av klimatpåverkan till klimatkompensering via utsläppsminskningar från CDM-projekt.
Marknaden för frivillig klimatneutralisering genomgår en stark tillväxt. Ett viktigt område är resor, vilket gör resebyråer och storföretag till prioriterade målgrupper. Ett annat prioriterat område är företag som integrerar klimatkompensation i sin affärsidé, t.ex. genom klimatneutrala produkter. Då klimatneutralisering är en global fråga är marknaden inte lokal i Sverige, utan målet är att vidareutveckla Tricoronas internationella kundbas.

Vi erbjuder
Detta är en ny spännande bransch med mycket stor potential, där marknaden och miljön möts. Tricorona är i högsta grad ett affärsmässigt företag och som duktig affärsutvecklare har du möjlighet till god marknadsmässig lön samtidigt som du gör en insats för miljön. Är du visionär och duktig på att få gehör för dina idéer hos ledande befattningshavare så är detta en chans för dig.

Kvalifikationer
• Akademisk examen
• Flerårig vana från försäljning av komplex karaktär
• God erfarenhet av att hålla presentationer / utbildningar på svenska och engelska
• Erfarenhet av försäljning både till slutkund och genom partners

Egenskaper
• Affärsmässig
• God samarbetsförmåga
• Kommunikativ
• Energisk och uthållig
• Problemlösande analysförmåga
• Kreativ

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Magnus Rude på K2 Search AB, tel. 08-642 86 06. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se
Detta uppdrag är redan tillsatt
 • Stockholm
  Sveavägen 13, Plan 14
  111 57 Stockholm
  +46 (0)8 642 87 00

   

  Köpenhamn
  Frederiksborggade 15
  1360 Köpenhamn
  +45 31 12 33 00

 • Göteborg
  Kungsgatan 20
  411 19 Göteborg
  +46 (0)31 776 90 00

 • Malmö
  Djäknegatan 23
  211 35 Malmö
  +46 (0)40 622 87 00

 • Linköping
  Storgatan 28
  582 23 Linköping
  +46 (0)13 327 02 10

 • Uppsala
  Svartbäcksgatan 8, 1 tr
  753 20 Uppsala
  Mob +46 73 543 74 12

Visa mobil sidan