Detta uppdrag är redan tillsatt. Det finns 50 andra aktuella uppdrag att söka idag.

Personalman/ Löneingenjör Region väst

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstads-områden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 10 miljarder kronor och har cirka 2 100 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på den Nordiska Börsens lista, segment Mid Cap. Läs mer på www.jm.se

Vi erbjuder
JM Region väst har idag 30 hantverkare och är i en uppgångsfas där fokus ligger på att komplettera organisationen med nya personella resurser samt att starta nya projekt. Dagens organisation inom produktion är bemannad efter lägre volymer än vad som förväntas framåt varför ett behov finns av att utöka och bygga upp personalstyrkan även här. Regionens långsiktiga strategi är vidare att merparten av projekten skall produceras med egna hantverkare, vilket inte är fallet i dagsläget. Dessa förändringar har föranlett att organisationen i regionen har justerats och rollen som Löneingenjör har införts.

Kvalifikationer
• Mångårig erfarenhet från arbete med yrkesarbetarfrågor inom byggbranschen
• Goda kunskaper om byggnadsavtalets tillämpning, ackordshantering och arbetsrätt
• God förhandlingsvana och nätverksvana är meriterande
• Intresse för människor och siffror
• Datavana

Egenskaper
• Engagerad och lyhörd
• Social kompetens
• God självinsikt
• Driven och självständig
• Kommunikativ

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Karin Rudhag på K2 Search AB, tel. 073-532 09 49 eller Carl-Johan Borvander, tel. 0723-011 753. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se

Detta uppdrag är redan tillsatt
 • Stockholm
  Sveavägen 13, Plan 14
  111 57 Stockholm
  +46 (0)8 642 87 00

   

  Köpenhamn
  Frederiksborggade 15
  1360 Köpenhamn
  +45 31 12 33 00

 • Göteborg
  Kungsgatan 20
  411 19 Göteborg
  +46 (0)31 776 90 00

 • Malmö
  Djäknegatan 23
  211 35 Malmö
  +46 (0)40 622 87 00

 • Linköping
  Storgatan 28
  582 23 Linköping
  +46 (0)13 327 02 10

 • Uppsala
  Svartbäcksgatan 8, 1 tr
  753 20 Uppsala
  Mob +46 73 543 74 12

Visa mobil sidan