Detta uppdrag är redan tillsatt. Det finns 50 andra aktuella uppdrag att söka idag.

Affärsområdescontroller Stationer, Stockholm

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd som består av stationer, kontor, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen är helägt av svenska staten, har ca 150 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 300 fastigheter till ett värde av ca 9 miljarder kronor.
Läs mer på www.jernhusen.se


Vi erbjuder
Du blir AO-chefens högra hand och fungerar även som verksamhetens ekonomichef. Du kommer att ingå i affärsområdets ledningsgrupp och ledningsgruppen för Ekonomi och gemensam service (egs). På egs finns financial- och business controllers som arbetar för affärsområdet, med vilka du kommer att samarbeta med i ekonomistyrningsfrågor, affärsstöd m.m. Exempel på arbetsuppgifter är att definiera AO:s mål och bryta ner dem till strategier och aktiviteter. Utveckla och implementera processer och styrdokument för t.ex. strategiplan, affärsplan, budgetprocess och riskprocess. Förutom att ta fram processer för affärsområdet blir du även ansvarig för delar av koncerngemensamma processer. Vidare ansvarar du även för AO:s rapportering till styrgrupper och affärsråd samt i de bolag som Jernhusen äger tillsammans med t.ex. kommunen ingå i den ledningsgruppen. Detta är en central roll inom en spännande organisation som verkar inom både fastighets– och järnvägsbranschen. Den pågående avregleringen inom järnvägsbranschen ställer höga krav på affärsmässighet vilket präglar Jernhusens företagskultur.

Kvalifikationer
• Akademisk examen, civilekonom eller motsvarande
• Minst sju-tio års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom business controlling / verksamhetsutveckling
• Van att medverka i ledningsgruppen och gärna erfarenhet av personalansvar
• God erfarenhet av processarbete; framtagande, implementation och uppföljning
• Erfarenhet från fastighetsbranschen och kunskap inom jordabalken och hyreslagstiftningen

Egenskaper
• Strategisk
• Strukturerad
• Självgående och med eget driv
• Kreativ
• Relationsskapande

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Magnus Rude på K2 Search AB, tel. 08-642 86 06. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan omgående. Ansök tjänsten på www.k2search.se
Detta uppdrag är redan tillsatt
 • Stockholm
  Sveavägen 13, Plan 14
  111 57 Stockholm
  +46 (0)8 642 87 00

   

  Köpenhamn
  Frederiksborggade 15
  1360 Köpenhamn
  +45 31 12 33 00

 • Göteborg
  Kungsgatan 20
  411 19 Göteborg
  +46 (0)31 776 90 00

 • Malmö
  Djäknegatan 23
  211 35 Malmö
  +46 (0)40 622 87 00

 • Linköping
  Storgatan 28
  582 23 Linköping
  +46 (0)13 327 02 10

 • Uppsala
  Svartbäcksgatan 8, 1 tr
  753 20 Uppsala
  Mob +46 73 543 74 12

Visa mobil sidan