Detta uppdrag är redan tillsatt. Det finns 50 andra aktuella uppdrag att söka idag.

Markstrateg, Kungsbacka

Kungsbacka ligger tre mil söder om Göteborg. Som en av landets främsta tillväxtkommuner satsar vi hårt på att ha en riktigt bra verksamhet och service med hög kvalitet för våra 74 000 invånare. I Kungsbacka är kunnande, öppenhet och självständighet i arbetet viktigt. Ett gott bemötande ska skapa trygghet för invånarna. Vi värnar en god och stabil ekonomi. Vi har ett modernt styrsystem och en ambitiös uppföljning kring resultatet av det vi utför. Läs mer på www.kungsbacka.se

Vi erbjuder
Uppgiften innebär ett mycket självständigt arbete inom samhällsplanerings- och exploateringsverksamheten, och ett nära samarbete med företrädare för de olika exploatörerna i de olika projekt vi bedriver. Kommunen är under de kommande åren inne i ett mycket starkt utvecklingsskede, med många spännande och omfattande utmaningar inom samhällsbyggandet.

Kvalifikationer
• Minst 10 års erfarenhet inom området exploatering, markförhandlingar, fastighetsjuridik och avtalstecknande
• Erfarenhet både från kommunal och privat verksamhet
• Civilingenjör från lantmäterilinjen eller motsvarande
• Stort engagemang för verksamhetsområdet och samhällsbyggande
• Erfarenhet av att ha arbetat projektorienterat.

Egenskaper
• God kommunikativ förmåga
• Målinriktad och strategisk
• Eftertänksam och lyhörd
• Handlingskraftig och effektiv
• Representativ och förmåga att se helheten i kommunens utveckling.

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Lisa Mastalir på K2 Search AB, tel. 031-303 30 91. Alla kontakter med K2 Search behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se. Du kan också kontakta kommunen direkt, se annons på www.kungsbacka.se.
Detta uppdrag är redan tillsatt
 • Stockholm
  Sveavägen 13, Plan 14
  111 57 Stockholm
  +46 (0)8 642 87 00

   

  Köpenhamn
  Frederiksborggade 15
  1360 Köpenhamn
  +45 31 12 33 00

 • Göteborg
  Kungsgatan 20
  411 19 Göteborg
  +46 (0)31 776 90 00

 • Malmö
  Djäknegatan 23
  211 35 Malmö
  +46 (0)40 622 87 00

 • Linköping
  Storgatan 28
  582 23 Linköping
  +46 (0)13 327 02 10

 • Uppsala
  Svartbäcksgatan 8, 1 tr
  753 20 Uppsala
  Mob +46 73 543 74 12

Visa mobil sidan