Bygg & Fastighet

Vi kombinerar ett brett affärskunnande med spetskompetens

Vårt team inom bygg och fastighet har mångårig vana från att rekrytera till branschen i kombination med egen branscherfarenhet.

I gruppen ingår konsulter som är såväl ekonomer som ingenjörer och själva arbetat i linjen med befattningar som Vd, försäljningschef etc. De rekryteringar vi gjort spänner över ett brett spektrum med titlar som projektledare, etablerare, förvaltare, fastighetschef, centrumchef, ekonomichef, VD etc. etc.

Kunder och nätverk

Våra kunder är några av landets ledande bygg- och fastighetsföretag. Vi har arbetat med rekrytering till branschen under många år och har i och med det byggt upp ett stort nätverk. Flera av våra uppdragsgivare har vi arbetat med under en längre tid och vi träffas regelbundet för att uppdatera varandra om trender och konjunkturläge.

Referensuppdrag
  • VD -kommunalt bostadsbolag
  • Projektchef, CFO, Centrumchef -Fastighetsägare kommersiella fastigheter
  • Projektchef , tidiga skeden – Byggföretag inom seniorboende
  • Etableringsansvarig – Fastightsbolag inom dagligvaruhandel
  • Jurist – Byggföretag
  • Moms- och skatteexpert, både till kommersiella bolag och allmännyttan
  • Etableringschef – Telecom kedja samt dagligvaruhandel
Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation inom bygg och fastighet? Hör av dig till oss här så återkommer vi inom 24 timmar.

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss här så återkommer vi inom 24 timmar!