Life Science

Vi kombinerar ett brett affärskunnande med spetskompetens

K2 Search Life Science är ledande i Norden när det gäller kvalificerade rekryteringsuppdrag inom läkemedel och medicinteknik

Vårt dedikerade life science-team genomför rekrytering av chefer och specialister inom företagsledning, marknad/sälj, R&D, market access, MSL, Medical Affairs Regulatory, Safety, Pharmacovigilance etc. Vi arbetar med såväl svenska som nordiska och internationella uppdrag.

Utöver permanenta rekryteringar erbjuder vi även interimistiska lösningar för situationer med oväntade vakanser, resursbehov under tillfälliga anställningsstopp eller i samband med tidsbegränsade projekt med ett specifikt resurs- och kompetensbehov.

Kunder och nätverk

Våra kunder består av såväl utländska dotterbolag som svenska moderföretag. Med flera av dessa har vi ett mångårigt samarbete och har på ett avgörande sätt bidragit till uppbyggnaden av deras svenska/nordiska organisationer. Våra kunder inom life science är i ungefär lika stora delar verksamma inom medicinteknik och läkemedel. Som ett resultat av mångårig och omfattande verksamhet inom branschen har vi ett omfattande branschnätverk och får ofta spontanansökningar från personer som känner till oss som ett ledande headhuntingföretag inom life science.

Referensuppdrag

Läkemedel

 

Medicinteknik/medicinska instrument

 

General Manager CEO Nordics
Affärsområdeschef Director Global Marketing
MSL Sweden, Norway, Denmark Global Brand Director
Business Development Manager Global Sales Director
Clinical Research Manager Global Product Manager
Drug Safety Specialist R&D Director
Medical Director International Sales Manager
Head of Analytical Development Production Manager
Regulatory Affairs Manager
Marketing Manager
Key Account Manager
Commercial Manager

 

Affärsområdesansvariga konsulter

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss här så återkommer vi inom 24 timmar!