Offentlig sektor

Vi kombinerar ett brett affärskunnande med spetskompetens

K2 Searchs team inom offentlig sektor har mångårig erfarenhet av att rekrytera nyckelpositioner till kommuner, kommunägda bolag och statliga verk.

Branschen innefattar statliga myndigheter och verk och statligt ägda bolag, kommuner, landsting samt idéburna organisationer, såsom exempelvis ideella organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Kunder och nätverk

Våra kunder finns främst inom den kommunala sfären, men även inom statlig verksamhet samt idéburna organisationer. Vi har många chefsrekryteringar inom en mängd olika funktioner bakom oss vilka resulterat i ökad framgång för våra kunder.

Referensuppdrag

  • Förvaltningschef, Internationell strateg, Verksamhetschef – Kommun i västra Sverige
  • HR-chef – Statlig organisation
  • Enhetschef katastrofhantering – Ideell organisation
  • Stadsbyggnadsdirektör – Kommun i västra Sverige
  • Fastighetschef – Kommunägt bolag i Östergötland
  • Verkställande direktör – Statlig organisation
  • CIO – Statligt verk
  • Finansdirektör – Statligt forskningsinstitut
Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss här så återkommer vi inom 24 timmar!