Denna rekrytering är ej längre aktiv.

Programledare för forsknings- och innovationsprogram i samverkan med forskningsfinansiärer

Vi verkar för ökad samhälls- och brukarnytta genom fler innovationer och ökad kompetens. I verksamheten ingår påverkansarbete för mer och bättre forskning och innovation i sektorn; programsamordning av forsknings- och innovationsprogram samtresultatspridning. Vi skapar mötesplatser genom seminarier, konferenser och nätverk. Programmet ingår i VINNOVAs, Formas och Energimyndighetens gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Dela inlägget