Har du dina vassaste kort på hand?

Har du dina vassaste kort på hand?

Interim Management

Tid är pengar
Förändringstakten, digitaliseringen, globaliseringen och kraven på flexibilitet har aldrig varit större i näringslivet. Detta betyder att kompetensluckor och behov dyker upp snabbare än förr och att ett ouppfyllt behov blir mer kostsamt än tidigare. Att snabbt fylla behovet med en Interim Manager är en genväg och en konkurrensfördel med hög ROI och skyhöga alternativkostnader.

Efterfrågan ökar internationellt
Den senaste IPSOS Mori-undersökningen visar att efterfrågan på Interim Managers ökar i takt med att fler affärsledare lär känna lösningens stora möjligheter.  Möjligheten finns att under en tidsbegränsad period ta in en mycket kvalificerad ledare som snabbt kan göra en situationsanalys, sätta handlingsplan, exekvera och sedan gå vidare. Du kan ta in en superhjälte On Demand.

Behoven av Interim Management du inte kände till:

 • Lansering av nytt affärsområde eller produkt
 • Ekonomisk kris – analys & kursändring
 • Utvecklingsavdelningen i behov specialistkompetens
 • Strategiskt stöd vid större förändringsprojekt
 • Ny ledare i behov av mentor
 • Tillfällig ersättning vid sjukdomsfall
 • Tillfällig ersättare i väntan på fast anställd
 • Strategisk kompetens vid förvärv och integration
 • Strategisk kompetens vid försäljning av verksamhet

Står du inför någon av dessa utmaningar eller vill vara förberedd?

Fem tips för en lyckad interimstjänst:

 1. Tydlig uppdragsbeskrivning. Vad vill du åstadkomma och hur? Våga vara så transparent som möjligt i utformningen av uppdraget.
 2. I 8 av 10 fall behöver företag använda search för att hitta rätt ledare. Använd därför en partner med stort kontaktnät och som är duktiga på just search.
 3. Var snabba. När vi letar efter interimschefer vet vi att tiden är en nyckelfaktor. Dels p.g.a. att du oftast behöver kompetens på plats igår, men även därför att många duktiga interimschefer kan vara tillgängliga en dag och i ett nytt uppdrag nästa.
 4. Använd en seriös partner som trots tidspress använder en heltäckande process.
 5. Våga släppa på tyglarna.  När uppdraget är väldefinierat och du har hittat rätt person, våga släppa på tyglarna.