Rekryteringsföretag - K2 Search

Vi identifierar, attraherar och rekryterar chefer och affärsnära specialister genom headhunting. Vi arbetar branschinriktat så att du får samarbeta med en specialist inom din bransch.