Finance Executive

Den finansiella eller ekonomiska grenen i ett bolag är alltid ytterst kritisk för verksamheten, oavsett bransch, marknad och konjunkturläge. Hög kompetens på ekonomisidan ger goda förutsättningar för en annars oerhört snårig resa mot tillväxt och ökad lönsamhet.

Efter 20 års erfarenhet av chefsrekrytering inom många olika branscher har vi ett fantastiskt nätverk av drivna, hungriga, nytänkande och givetvis utomordentligt kompetenta kunder och kandidater inom detta segment. 2015 tog vi beslutet att göra någonting mer av denna solfjäder av kompetenser och personligheter inom finans och ekonomi, och bildade nätverket Finance Executive.

Finance Executive är ett affärsnätverk med personer från olika branscher och bakgrunder, med ekonomi-/finansbakgrund och ett intresse för kunskaps- och idéutbyten som gemensamma nämnare. Vi anordnar seminarier och evenemang med syfte att skapa givande samtal om aktualiteter och för att knyta nya bekantskaper.

Har du frågor eller vill veta mer om affärsnätverket Finance Executive, kontakta Lena Lindahl på 070 392 37 10.

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation inom ekonomi/finans? Fyll i formuläret nedan eller ring 08-400 275 22.

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss här så återkommer vi inom 24 timmar!