Interim Management

I varje verksamhet är nyckeln att ha rätt person på rätt plats. Interim Management, dvs. att på konsultbasis anlita en erfaren specialist eller chef, har blivit ett självklart val för många företag. Interimslösningar innebär att man med kort varsel, under en flexibel tidslängd anlitar en professionell och operativ person med lång erfarenhet från liknande situationer. En Interim Manager är en trygg källa av kunskap och expertis.
När är Interim Management en bra lösning?
  • Behov att fylla chefsbefattning med kort varsel, avlastning vid pågående rekrytering
  • Förändringsprojekt, när man vill förändra den interna kulturen i organisationen
  • Vid expansion, fusion, börsintroduktion eller förvärv
  • Vid implementering av nya system
  • Om man vill lösa en problembild på projektbasis
  • Vid sjukskrivning, föräldraledighet eller pensionsavgång
  • Hög arbetsbelastning

Vi har under de senaste 18 åren byggt ett starkt kontaktnät av erfarna ledare som snabbt kan sätta sig in i olika problemställningar. Som karaktärsdrag har de en förmåga att anpassa sig till nya miljöer. De är operativa ledare som skapar trygghet i organisationen och levererar med driv och energi.

Att använda sig av en Interim Manager är i stort mycket kostnadseffektivt, en erfaren konsult får en mycket kort uppstartssträcka och man har inga uppstartskostnader eller kostnader för avveckling utan betalar endast för utfört arbete.

Interimsuppdragen kan variera stort liksom personernas bakgrund, men det som är gemensamt för dem är att de snabbt skapar resultat och driver förändring. Vi levererar både erfarna ledare och specialister till våra kunder och hanterar allt praktiskt. Tjänsten finns på alla våra etableringsorter i Sverige, Finland och Danmark.

 

Anmäl intresse för våra interimsuppdrag här!

 

Läs mer om ett urval av våra tillsatta roller


 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er, kontakta oss!

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss här så återkommer vi inom 24 timmar!