Second Opinion

Om ni har interna kandidater eller kandidater från egna nätverk som ni vill få bedömda, kan vi bistå med en Second opinion/Kompetensinventering.

Vi träffar kandidaterna och genomför en strukturerad beteendeintervju och de får även genomgå ett personlighetstest samt en djupintervju. Vi återkopplar med rapport och förslag på hur ni bör gå vidare.

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss här så återkommer vi inom 24 timmar!