Våga ta tag i mångfalden! – För ökad kompetens och lönsamhet

Våga ta tag i mångfalden! – För ökad kompetens och lönsamhet

Jämställdhet och mångfald

Det pratas mycket om mångfald just nu. Många företag och organisationer vi möter har jämställdhet & mångfald på agendan. Sveriges chefer har ett enormt ansvar att bidra till mångfald i arbetslivet. För många är det rätt självklart. Men varför är det fortfarande så svårt?

Chefens utmaning

För att skapa tillväxt är mångfald essentiellt. De roligaste kunderna att arbeta för som rekryteringskonsult är de som har modet att välja någon som är annorlunda än resten. Jag håller med min kollega Maria Göthe som i sin blogg beskriver att det räcker inte bara med att få in en person som är annorlunda och bryter normen. Man behöver fler som sticker ut. Att som ledare skapa ett bra team utifrån flera olika parametrar: ålder, kön, bakgrund, mix av olika egenskaper, kultur, gemensamma värderingar, utbildningsbakgrund, internationella erfarenheter, nätverk och relationer. Jag skulle vilja påstå att det är en av chefernas största utmaning idag, att inte rekrytera sina egna kopior. Det är så lätt att fastna för det man känner igen sig i och det som känns bekant.

Mångfald och framgång

Det var ett tag sen nu som forskning visade att organisationer med mångfald är mer framgångsrika och lönsamma än andra. Den flera år gamla forskningen påvisar att företag och organisationer som arbetar med mångfaldsfokus har nått en mer engagerad arbetsplats där motivation, effektivitet, kreativitet och innovation har ökat hos personalen. Det har även visat sig att frånvaron och personalomsättningen har minskat och att betydelsen av de kulturella värderingarna i organisationerna har förstärkts. Så länge vi har gemensamma värderingar och en stark kultur borde vi alltså kunna vara hur olika som helst utan problem.

Mångfaldsrekrytering

Man kan tänka mångfald på flera sätt när man rekryterar. Vårt uppdrag är att hitta den bästa tillgängliga kompetensen på marknaden. Vi har i våra processen ofta höga krav på en mängd olika saker. Ofta använder man oss för att rekrytera in någon utanför sitt egna nätverk. Mångfald i rekryteringssammanhang handlar om att arbeta inkluderande, att aktivt ta ställning för att olikheter berikar. Men jag tror också att man borde börja med sig själv, sin närmaste grupp eller enhet och sitt företag eller organisation i stort. I en headhunters uppdrag ligger förutom att få in mångfald i processen, att ständigt utmana sina kunder. Vi har ett väldigt viktigt jobb i att få Nordens arbetsgivare att tänka till, tänka utanför boxen och att ständigt utmana de kunder som ännu inte nått mångfald på riktigt. Flera av mina kollegor och även jag själv, vill alltid ha med ”en joker” i kandidatleken. En person som kanske inte är helt enligt den uppsatta normen, en annorlunda och spännande profil på något sätt. I väldigt många fall är det uppskattat av kunderna och vid flera tillfällen har denna kandidat vunnit över andra på grund av sin annorlunda profil. Det är extra kul när olikheter blir en konkurrensfördel.

Ta ställning

Att det blir allt viktigare att arbeta aktivt med mångfald tycker de flesta, men få anser, enligt undersökningar som nyligen gjorts, att mångfald var betydelsefullt vid den senaste rekryteringen. Mycket snack men lite verkstad alltså. Mina tips för att möjliggöra framgång genom mångfaldsmedveten rekrytering blir följande:

  • Ta aktiv ställning för att olikheter berikar.
  • Arbeta inkluderande i rekryteringssammanhang.
  • Har du själv inte ett stort närverk, ta hjälp av andras.