Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Vad gör en styrelse?

Intresset för styrelsearbete ökar, men vad innebär rollen som styrelseledamot? Vi reder ut när det är aktuellt att ta in en extern styrelse, vikten av en rätt sammansatt grupp samt styrelsens övergripande syfte och huvuduppgifter.

2023-02-21

Att ha ett professionellt styrelsearbete är en viktig del av en verksamhets framdrift. När ett bolag är fler än 10 anställda alternativt har en omsättning på 10 miljoner kronor rekommenderas det att ta in externa styrelseledamöter – allra helst en extern ordförande. På så sätt skapar man förutsättningar för verksamheten att kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt. Det handlar både om att ha ordning och reda i bolaget när det kommer ökade krav från till exempel myndigheter och potentiella finansiärer, samt ha kompetens och erfarenhet utöver det som ägarna sitter på.

Vikten av olika perspektiv

En professionell styrelse bör bestå av personer med olika bakgrund och kompetenser för att på bästa sätt säkerställa att bolaget är förberedd för det som händer runt hörnet. Att ha olika perspektiv och erfarenheter bidrar till att rätt frågor kommer upp i tid och därmed kan hanteras och planeras för innan det är för sent.

Efterfrågade kompetenser i styrelserummet

 • Förståelse för målgrupp, värde i affären och att inspirera till en stärkande bolagskultur
 • Kunna se helhet
 • Hållbarhet kopplat till affären
 • Digitalisering
 • Förändringsledning
 • Finansiering
 • Omvärldsbevakning och riskhantering
 • Formalia, ordning och reda
 • Affärsutveckling och uppskalning
 • Människoperspektivet vid uppköp, sammanslagning, tillväxt eller annan förändring

”Alla måste ha en tydlig förståelse för verksamhetens mål, strategier och värderingar”

En styrelse är ansvarig för att leda och ta beslut i företaget på ett övergripande plan vilket, utöver ovan nämnda kompetensmix, betyder att alla medlemmar behöver ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Alla måste ha en tydlig förståelse för verksamhetens mål, strategier och värderingar för att i varje beslut kunna agera i företagets bästa intresse.

Som styrelse är det viktigt att kontinuerligt utvärdera sitt eget arbete, gärna med hjälp av en oberoende part. Utöver detta kan man, genom att ha en tydlig struktur för rapportering och uppföljning, säkerställa att verksamheten styr mot sina mål och att beslut tas på ett välgrundat sätt.

Styrelsens huvuduppgifter (i korta drag)

 • Beslut- och uppföljningsansvar
 • Säkerställa att bolaget utvecklas åt rätt håll
 • Löpande översyn av medelsförvaltning och bokföring
 • Följa lagar och se till att skatter betalas in i tid
 • Utvärdering av VDs arbete

Att arbeta i en styrelse är en utmanande uppgift som ställer stora krav på både tid och engagemang men som med rätt sammansättning och vilja att driva bolaget framåt kan göra stor skillnad för många människor.

Läs mer om styrelsens och ordförandens roll i Aktiebolagslagen.

Ledamotens roll: ABL 8:1-16

Ordförandens roll: ABL 8:17-22