Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Bra ledarskap på distans - allt annat än distanserat

Om det är något som vi har lärt oss under de senaste två åren, så är det att distansarbete skapar såväl möjligheter som utmaningar. Att leda och utveckla på distans ställer helt andra krav på dig som ledare. Du kanske behöver införa nya arbetsmetoder och har funderingar kring hur arbetsmoralen kan bevaras när ni inte kan träffas varje dag. Dessutom – hur är man en effektiv ledningsgrupp på avstånd, utan att det skapar distans? I den här artikeln får du förslag på hur du som ledare behåller sammanhållningen i ledningsgruppen såväl som hos dem du har personalansvar för.

2021-08-18

Att leda och rekrytera på distans

Arbetsåren 2020/2021 har varit en påfrestning för många. Vissa har välkomnat att kunna arbeta hemifrån och produktiviteten har sprudlat, medan andra längtar tillbaka till kontorslandskapets gemenskap och traditionella möteskultur. Bra ledarskap har aldrig varit viktigare än under denna tid. Av dig som leder på distans krävs numera en helt ny framförhållning för att kunna planera arbetet och ha tydliga riktlinjer. Samtidigt måste vi-andan bibehållas i en värld av nya, och för många ovanliga, digitala kommunikationsmedel.

Även rekrytering på distans har varit en utmaning, men kommer sannolikt att bli vanligare i takt med att nya arbetssätt växer fram. En av fördelarna är att man kommer att kunna utöka sin sökradar efter den rätta kandidaten. Tidigare sågs det till exempel av många som otänkbart att ha medarbetare som arbetar från en annan stad eller ett annat land. Det har blivit allt tydligare att detta är möjligt, vilket kommer att göra nytänkande arbetsgivare mer attraktiva i jakten på de bästa kandidaterna – men det ställer naturligtvis extra krav på dig som chef och ledare.

 

 

”Se detta som ett gyllene tillfälle att minska en eventuell silomentalitet i verksamheten”

 

Bibehåll en effektiv ledningsgrupp

Den effektiva ledningsgruppen på distans är allt annat än distanserad. För att ledninghsgruppen ska kunna arbeta så bra som möjligt krävs det att man sätter standarden och helt enkelt föregår med gott exempel, talar med varandra, utbyter idéer och utnyttjar varandras kompetenser på bästa sätt. Kanske finns det någon grupp som jobbar bättre på distans än andra? Låt i så fall den chefen dela med sig av sina erfarenheter och initiativ. Se detta som ett gyllene tillfälle att minska en eventuell silomentalitet i verksamheten.

Att vara ledare på distans kräver också att ledningsgruppen har en öppen och rak kommunikation och en tydlig agenda för möten. Uppmuntra konstruktiv kritik och se det som en möjlighet att utvecklas och dra lärdom av varandra. Med det sagt är det viktigt att inte bara prata jobb. Se till att ha möten eller träffar där ni umgås mer avslappnat, vilket kan stärka samarbetet i gruppen.

 

”Normalisera att ta ett kort video- eller telefonsamtal om du behöver bolla något eller fråga om hjälp”

 

Hur upprätthåller vi kulturen?

Det sociala betyder mycket för många medarbetare och mindre för andra. Gör därför regelbundna uppföljninghar för att se vilka som behöver mer uppmärksamhet och stöd. Se till att skapa samhörighetskänsla för de som befinner sig på plats såväl som för de som väljer att arbeta hemifrån. Ett exempel är att ta reda på vad medarbetarna gillar med er företagskultur och fundera kring hur man på bästa sätt överför detta till en digital miljö.

Uppmana medarbetarna att “bete sig som på kontoret” även digitalt. Normalisera att ta ett kort video- eller telefonsamtal om du behöver bolla något eller fråga om hjälp, på samma sätt som du gjorde när du tog en snabb sväng förbi kollegans skrivbord. Gör även individuella uppföjningar med dina kollegor i teamet för att se att de har de verktyg som behövs för att göra ett bra jobb. Det kan även vara en idé att ibland göra en mixad digital fika och prata med personer från olika enheter, precis som ni brukade göra i fikarummet.

 

Så här jobbar vi på K2 Search med Leadership Assessment

 

5 tips till ledaren på distans

 

  • Välmående är prio ett

Det är svårt att göra ett bra jobb när man inte mår bra. Se därför till att såväl ledningen som avdelningarna mår bra, visar respekt och hjälper varandra där det är möjligt. Engagera medarbetarna, håll igång energin, gör roliga saker och ha inspirerande webinarier eller liknande aktiviteter.

  • Dela med er

Ta hjälp av varandra och dela med er av era kompetenser. Prata öppet om utmaningar för att tillsammans komma fram till lösningar och sätta goda exempel. Våga ge varandra konstruktiv feedback och håll inte tillbaka på beröm och uppskattning. Det är lätt att känna sig ensam under hemarbete, så ha som vana att uppmärksamma vad dina kollegor gjort bra och fira lyckade projekt tillsammans. Det kan räcka med att skicka ut ett mail med positiv feedback eller ge beröm i gemensamma möten.

  • Sätt riktlinjer

För bästa distanskommunikation måste det finnas riktlinjer i ledningsgruppen. Bestäm mötesagendan i god tid när ni ska prata med varandra, och se till att mötesledaren fördelar ordet så att alla känner sig delaktiga. Men ju större grupp, desto svårare blir det att hålla ihop. Fundera därför på om alla behöver vara med på mötet.

  • Fortsätt kompetensutveckla

Vikten av att hela tiden fortsätta lärandet är något som ledare och chefer ofta får höra. Detta blir inte mindre sant för att arbetet har flyttats från kontoret till hemmet – snarare tvärtom. Informera dig om hur dina medarbetare vill utvecklas och hur detta kan göras, t.ex. genom digitala kurser. Se också till att tid finns för kollegorna att delge sin kunskap inför resten av gruppen.

  • Släpp taget om detaljstyrning

De chefer som tillämpar en alltför detaljerad ledarstil kan komma att få svårigheter att leda ett team på distans. Tilliten till dina medarbetaren kommer verkligen att sättas på prov – och du får räkna med att fler kommer be om stöd vid behov. Vissa arbetar som bekant bäst under fria och flexibla förhållanden, medan andra behöver tydliga riktlinjer och uppföljningar. För många räcker det att ha en veckovis avstämning där man stämmer av vad som ska göras och levereras.

 

”Tendenser visar att de företag som anpassar sig och erbjuder flexibla arbetsmöjligheter kommer att ha ett stort försprång på kandidatmarknaden.”

 

Ska vi tillbaka till kontoren nu?

Vissa har redan börjat återvända till kontoret efter pandemin, medan andra har insett värdet i att arbeta på distans – må det vara helt eller delvis. Tendenser visar att de företag som anpassar sig och erbjuder flexibla arbetsmöjligheter kommer att ha ett stort försprång på kandidatmarknaden. Ett tips är att göra en intresseenkät för att se hur många som planerar att börja jobba på kontoret igen och hur många som arbetar bäst på distans.

Ett kvalificerat antagande är att arbetsplatsen inte kommer att vara densamma igen efter pandemin. Men kom ihåg att arbete på distans inte behöver skapa distans om man som en effektiv och inspirerande ledare tar till vara på de möjligheter som ett nytt och mer flexibelt arbetssätt faktiskt skapar.

 

Vi hoppas att den här artikeln har gett dig några nya insikter som kan hjälpa dig i hur du ska utveckla ditt ledarskap på distans.

Klicka här om du vill veta mer om oss på K2 Search.

Mångfald och inkludering skapar en trygg och konkurrenskraftig arbetsplats för framtiden

Med ökat distansarbete blir det än svårare att upprätthålla dynamiken på arbetsplatsen – men inte mindre viktigt. Lär dig hur diversitet gör dig bättre rustad för framtiden.

Läs mer