Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Intervjuserie: I styrelserummet

"I Styrelserummet" är en intervjuserie där vi får ta del av tankar och synpunkter från personer som arbetar i styrelse. Vi ställer några centrala frågor kring styrelsearbete som vi hoppas få belysta från olika perspektiv när det gäller allt ifrån utmaningar och arbetssätt till tankar kring viktiga framtidsfrågor i styrelserummet. I del 4 av intervjuserien träffar vi Håkan Ekstrand. Han lyfter utmaningen med, och vikten av, att ha branschkunskap för att vara relevant på marknaden, samt den ökade efterfrågan på digitalisering, HR och hållbarhet.

2023-05-16

Håkan Ekstrand är VD för Olsson Parts (Olssons i Ellös AB), en familjeägd verksamhet från 1957 som idag sysselsätter ett hundratal personer. Företaget är ledande i Sverige inom reservdels- och utrustningssektorn för traktorer och entreprenadmaskiner.


            

Vad anser du är de största utmaningarna i rollen som styrelseledamot?

Det finns flera utmaningar i styrelsearbetet idag. Bland annat handlar det om att få en bra omvärldsanalys och att få en inblick i branschens utmaningar. Att lyfta blicken från operativ till övergripande hållning och hitta rätt strategisk inriktning är viktigt och ibland svårt. Att göra detta samt att ge VD bästa verktygen är ständigt på agendan och kan vara utmanande att få till.

Vilka skillnader i arbetssätt sett till trender och omvärldsfaktorer ser du i styrelserummet idag jämfört med för 5 år sedan?

Idag är det mer fokus på IT-säkerhet och digitalisering, på HR och personalfrågor samt på hållbarhet och omvärld.

 

Icon

Att lyfta blicken från operativ till övergripande hållning och hitta rätt strategisk inriktning är viktigt.

Vilka är de mest efterfrågade kompetenserna i styrelserummet idag?

I vår styrelse efterfrågas bransch- och marknadskunskap för att kunna göra relevanta omvärldsanalyser på en konkurrensutsatt marknad.

Vilka nya kompetenser anser du vara viktiga i framtida styrelser och hur ska ni lyckas hitta och rekrytera dessa?

För att vara aktuella även framåt behövs kompetens inom digitalisering och hållbarhet. Genom egna nätverk och aktiv sökning utanför dessa hoppas vi hitta rätt personer.

Om du fick välja fritt, vilken styrelse i världen skulle du själv helst vilja arbeta i och varför?

Volvo Penta skulle vara min drömstyrelse då det är ett företag som har en fantastisk produkt, en tydlig vision och en bransch som tilltalar mig. Det är ett företag med en tydlig inriktning mot hållbarhet och mycket internationell prägel och som dessutom har ett superstarkt varumärke.