Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Intervjuserie: I styrelserummet

"I Styrelserummet" är en intervjuserie där vi får ta del av tankar och synpunkter från personer som arbetar i styrelse. Vi ställer några centrala frågor kring styrelsearbete som vi hoppas få belysta från olika perspektiv när det gäller allt ifrån utmaningar och arbetssätt till tankar kring viktiga framtidsfrågor i styrelserummet. Denna gång pratar vi med Johanna Berlinde om vikten av ett gott samarbete med VD, utmaningarna med prioritering och värdet av mångfald i styrelsen. 

2023-03-20

Johanna är koncernchef och VD för ett bolag som heter Audico. Hon är VD för Holdingbolaget och koncernchef för gruppen som består av 7 olika dotterbolag. Alla bolagen driver på olika sätt verksamhet inom AV – Audiovisuella lösningar. Koncernen bedriver verksamhet inom allt från distribution, hård- och mjukvaruutveckling, design och installation. Audico Group finns idag representerat med kontor i Sverige och i Finland.

Vad anser du är de största utmaningarna i ordföranderollen/i rollen som styrelseledamot?

I alla styrelser som jag suttit, oavsett om jag varit styrelseordförande eller ledamot har den största utmaningen varit att styrelsen lätt fastnar för mycket i det operativa och inte lägger tillräckligt med tid på att hålla upp blicken och tänka brett och strategiskt. De flesta som sitter i styrelser har eller har haft operativa roller och faller lätt in i den rollen istället för styrelserollen.

En annan utmaning är att säkra att man får koll på hur saker och ting verkligen fungerar i bolaget och hur det går, för att undvika överraskningar. Det är ett stort ansvar att sitta i styrelser. Som styrelsemedlem får man oftast den information som VD och CFO presenterar vilket är stor skillnad mot en operativ roll. Därför är det viktigt att tillsammans med VD och ledningen komma överens om en bra struktur för uppföljning och KPIer som man kan följa. Som ledamot har man ofta mindre kontakt med VD och verksamheten än styrelseordförande så mer utmanande på det sättet. En annan utmaning är att prioritera. Ofta presenteras man för en mängd olika initiativ som verksamheten presenterar och vill göra.

Vilka skillnader i arbetssätt sett till trender och omvärldsfaktorer ser du i styrelserummet idag jämfört med för 5 år sedan?

En stor skillnad är att hållbarhet får mycket mer fokus och finns på agendan i alla styrelser som jag jobbar i. En annan är att förändringar hela tiden går snabbare och snabbare och man måste kunna hantera dem och vara duktig på att identifiera risker och mitigera dem.

Icon

Min erfarenhet är att alla team blir bättre med olika kompetenser och erfarenheter så jag tycker att man bör tänka på att bredda även styrelsen.

Vilka är de mest efterfrågade kompetenserna i styrelserummet idag?

De mest efterfrågade är kommersiell erfarenhet med P&L ansvar. Att man har VD erfarenhet eller motsvarande resultatansvar och kan visa på konkreta resultat i de rollerna. Erfarenhet från förändringsarbete är också vanligt efterfrågat samt ganska ofta att man har erfarenhet av företagsförvärv.

Vilka nya kompetenser anser du vara viktiga i framtida styrelser och hur ska ni lyckas hitta och rekrytera dessa?

Min erfarenhet är att alla team blir bättre med olika kompetenser och erfarenheter så jag tycker att man bör tänka på att bredda även styrelsen, precis som man tänker med tex en ledningsgrupp. Ett exempel är HR och erfarenhet från hållbarhetsarbete som jag tror är viktigt att också ha i styrelser. Jag tror inte problemet är att hitta dem, de finns där men allt för få har efterfrågat den kompetensen än så länge. Jag tror också för att utveckla verksamheten att man ska våga ta in personer från olika branscher än den som företaget i fråga verkar.

Om du fick välja fritt, vilken styrelse i världen skulle du själv helst vilja arbeta i och varför?

Det viktigaste för mig är att det är ett bolag med bra värderingar som jag står för. Jag har inget drömföretag som jag funderat på men ett bolag som vore spännande är IKEA.  Det är svenskt, internationellt, framgångsrikt med bra grundläggande värderingar. Det är ett bolag som jag vuxit upp med, imponeras av entreprenörsandan som var grunden för att det startades. Dessutom är ju grundaren från mina hemtrakter i Småland som pricken över i.