Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Case: Marknadschef

Prestigelös, kreativ, entusiasmerande och drivande var ledorden vid rekryteringen av Visions nya Marknadschef. Att leda personer som drivs av engagemang kräver ett tydligt och inspirerande ledarskap där inkludering och professionalism är viktiga aspekter. Vi ställde tre korta frågor till Marknadschef Linda Kaplan och rekryterande chef Elsa Saboonchi om den första tiden ihop.

2023-03-31

I varje rekrytering som K2 Search gör är ledarskapet i fokus – för att driva förändring, förbättra det finansiella resultatet eller på annat sätt göra någon typ av förflyttning. I rekryteringen till Vision, ett projekt som startade efter sommaren 2022, fick vi grotta i ledarskapet extra mycket då rollen som Marknadschef innebar chefsskap över en större grupp samt krävde förmågan att kunna inspirera och leda övriga organisation för att nå fler medlemmar.

Linda Kaplans mångåriga erfarenhet av ideella organisationer, ihop med värderingar och driv som stämde väl överens med Vision, var några av anledningarna till varför det var just hon som i januari 2023 klev på rollen som verksamhetens nya Marknadschef.

Linda, hur har den första tiden i den nya rollen varit?

Jätterolig! Jag har förmånen att ha fått så många nya spännande, engagerade, varma och välkomnande kollegor. Under mina första åtta veckor har jag har prioriterat att förstå uppdraget fullt ut och att lära känna mitt team och närmaste medarbetare. Det har varit viktigt att förstå deras förväntningar, vad vi ska göra mer av och vilka förbättringsområden som finns.

Vad var det som initialt intresserade dig för tjänsten?

Förutom att rollen verkade passa mig som handen i handsken rent uppgiftsmässigt, så uppfattade jag Vision som en värderingsstyrd organisation med en stark företagskultur och högt engagemang. När jag träffade min nuvarande chef Elsa så upplevde jag att vi fick en bra kontakt med detsamma, det var lättsamt och trevligt och jag kände att vi var en bra match. Och det har ju visat sig stämma!

Elsa, vad var det som gjorde att du valde att anställa just Linda?

Jag anställde Linda för att hon matchade Vision både när det gäller värderingar och de utmaningar vi står inför. Det var även lätt att förstå varandra och hennes kunskap kompletterade min kunskap. Linda har en gedigen bakgrund som chef inom både marknad och försäljning, från såväl ideell som privat sektor. Hon är van att driva förändring och kan det digitala.

Vi ser fram emot att följa Linda, Elsa och Visions arbete framåt.