Vxl: 010-209 97 22
Linköping

Chefsrekrytering

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör K2 Search till ett av Nordens ledande rekryteringsföretag inom Executive Search, Interim Management och Leadership Assessment. VI hjälper våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa uppsatta mål.

K2 Search har sedan 1996 hjälpt företag i Norden att överträffa sina affärsmål genom kvalificerad Executive Search, Interim Management och Leadership Assessment på ledningsgrupps- och mellanchefsnivå. Vi strävar efter att i varje läge utmana våra kunder för att kunna tillföra den kompetens och personlighet som bäst tar bolaget mot och förbi sina mål. Det gör vi genom en kvalificerad rekryteringsprocess, djupa branschkunskaper och egen erfarenhet av ledande positioner. Vår strävan är alltid att vara en långsiktig samarbetspartner i byggandet av framgångsrika företag.

Vi värderar transparens och kommunikation högt och arbetar kontinuerligt för att göra våra processer mer jämlika och inkluderande. Detta gör att vi kan leverera de kandidater som är bäst lämpade för rollen. En gedigen analys av rollens syfte, mål och förutsättningar, kombinerat med djup affärs- och branschförståelse, validerade processer och personligt engagemang, säkerställer att vi kan rekrytera rätt ledare, till rätt position.

Urval av tidigare chefsrekryteringar:

Executive Search – Industrikoncern

Executive Search till en av Norges ledande entreprenörs- och industrikoncerner, som skapar värden för sina kunder genom att forma framtiden med hjälp av entreprenör-, energi- och miljöverksamhet, och med en kompromisslös hållning till säkerhet och etik. Entreprenörsandan i företaget präglas av en förmåga och vilja att tänka Annorlunda, och att finna bättre och mer Framtidsinriktade sätt att skapa värden på. Företagets förhållningssätt skall kännetecknas av professionalism och hög etik. Rekrytering Linköping.

Chefsrekrytering – Statligt ägt företag

Chefsrekrytering till ett svenskt statligt ägt bolag grundat 1994. Arbete i detta bolag kräver ett starkt intresse för människor, entreprenörskap inom vitt skilda verksamheter och branscher samt ett engagemang för långsiktig samhällsutveckling. Huvudfokus för VD rollen är att leda en organisation och medverka till de skånska företagens fortsatta utveckling och förädling, vilket kräver en förmåga att kunna leda, kommunicera och samarbeta utöver det vanliga. Rekrytering Linköping.

Rekrytering Linköping – Inköpscentral

Executive Search till en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar. Årligen omsätter denna organisation cirka 600 MKr årligen genom avrop på ramavtal och representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Rekrytering Linköping.

Chefsrekrytering – Upplevelseindustrin

Chefsrekrytering till en prisbelönt design- och konceptbyrå verksam inom hospitality- och upplevelseindustrin. Ett företag med 40-tal anställda som arbetar med koncept- och varumärkesutveckling, storytelling, inredningsarkitektur, design och kommunikation för uppdragsgivare främst inom hotell- och restaurangbranschen. Rekrytering Linköping.