Vxl: 010-209 97 22
Norrköping

Rekrytering Norrköping

Ca 250 chefsrekryteringar per år gör K2 Search till ett av Nordens starkaste rekryteringsföretag. Med K2 Search når ni framgångsrik rekrytering i Norrköping.

Genom Executive Search och interim hjälper vi som rekryteringsföretag våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa deras uppsatta mål. Våra konsulter har egen linjechefserfarenhet från olika branscher och förstår de utmaningar som dagens ledare möter i vardagen. Vi värderar transparens och kommunikation högt och arbetar kontinuerligt för att göra våra processer mer jämlika och inkluderande. Detta gör att vi kan leverera de kandidater som är bäst lämpade för rollen. En gedigen analys av rollens syfte, mål och förutsättningar, kombinerat med djup affärs- och branschförståelse, validerade processer och personligt engagemang, säkerställer att vi kan rekrytera rätt ledare, till rätt position.

Urval av tidigare Chefsrekryteringar:

VD-rekrytering – Nordens största djurpark

Rekrytering av VD till Nordens största djurpark. Kolmårdens djurpark är med sin yta på 1,75 kvadratkilometer Nordens största djurpark och räknas också som en av de största i världen. Djurparken grundades av Ulf Svensson, som också var parkens direktör under många år. Kolmårdens djurpark öppnades för besökare den 27 maj 1965. Rekrytering Norrköping.

Driftschef – distributionsföretag inom däckbranschen

Denna chefsrekrytering är till ett distributionsföretag inom däckbranschen med försäljning till Sverige, Polen, Norge, Finland, Danmark och Island. Totalt antal medarbetare, 339 personer. Rekryteringsföretag Norrköping.

VD Rekrytering – ett återvinnings- och trädgårdsföretag

Affärsidén är att skapa hållbara affärer inom återvinning och trädgård. Är ett av landets ledande aktörer inom biobränslehandel och återvinning av bi- och restprodukter från skogsindustri. Företaget, som bildades 1959 omsatte år 2014 700 miljoner kronor.

Controllerchef – svensk industrikoncern

En svensk industrikoncern grundat 1896 sysselsätter 1600 person och är specialiserat på valsad aliminium. Rekrytering Norrköping.

Executive Search – Industrikoncern

Executive Search till en av Norges ledande entreprenörs- och industrikoncerner, som skapar värden för sina kunder genom att forma framtiden med hjälp av entreprenör-, energi- och miljöverksamhet, och med en kompromisslös hållning till säkerhet och etik. Entreprenörsandan i företaget präglas av en förmåga och vilja att tänka Annorlunda, och att finna bättre och mer Framtidsinriktade sätt att skapa värden på. Företagets förhållningssätt skall kännetecknas av professionalism och hög etik. Norrköping.

Chefsrekrytering – Statligt ägt företag

Chefsrekrytering till ett svenskt statligt ägt bolag grundat 1994. Arbete i detta bolag kräver ett starkt intresse för människor, entreprenörskap inom vitt skilda verksamheter och branscher samt ett engagemang för långsiktig samhällsutveckling. Huvudfokus för VD rollen är att leda en organisation och medverka till de skånska företagens fortsatta utveckling och förädling, vilket kräver en förmåga att kunna leda, kommunicera och samarbeta utöver det vanliga. Norrköping.

Executive Search – Inköpscentral

Executive Search till en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar. Årligen omsätter denna organisation cirka 600 MKr årligen genom avrop på ramavtal och representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter.

Rekrytering Norrköping – Upplevelseindustrin

Chefsrekrytering till en prisbelönt design- och konceptbyrå verksam inom hospitality- och upplevelseindustrin. Ett företag med 40-tal anställda som arbetar med koncept- och varumärkesutveckling, storytelling, inredningsarkitektur, design och kommunikation för uppdragsgivare främst inom hotell- och restaurangbranschen.