Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Enhetschef Plan- och exploatering, Göteborg

Göteborgs Stads trafikkontor har ett övergripande ansvar för samordning av alla trafikfrågor i Göteborg. Arbetet sker i nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag inom trafikområdet. Uppdraget är att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov och vår vision är att erbjuda alla effektiv, säker och hållbar rörlighet. En fungerande trafikmiljö är en viktig del av Göteborgs utveckling som attraktivt, regionalt centrum. Trafikkontoret är en beställarorganisation och har ca 130 anställda.

Vi erbjuder
Göteborgs Stad är inne i en spännande utvecklingsfas med flera stora infrastrukturprojekt, inom ramen för det västsvenska paketet, liksom ett omfattande stadsutvecklingsarbete och hög volym bostadsbyggande. Projekten kommer att pågå många år och kommer att omdana och skapa en ny stad. Detta innebär en rad spännande projekt som Trafikkontoret kommer att delta i. Som enhetschef kommer du att ansvara för planering, genomförande och kvalitetssäkring av verksamheten inklusive personal- och budgetansvar för enheten. Utgångspunkten för arbetet är korrekt och god service till allmänheten och verksamheten inom och utanför kontoret. I arbetet ingår också upphandling av externa resurser och uppdrag. Enhetschefen svarar tillsammans med medarbetarna på enheten för upprättande av handläggningsrutiner, riktlinjer och policies för verksamheten och för de uppgifter som utförs av konsulter, leverantörer och entreprenörer. På enheten arbetar knappt 15 medarbetare, varav några är inhyrda konsulter.

Kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av trafikplanering
• Erfarenhet av att leda arbetsgrupp
• Relevant högskoleutbildning

Egenskaper
• Drivande och utvecklingsinriktad
• God helhetssyn med analytisk och strategisk förmåga
• Tydlig och god kommunikatör
• Lyhörd och smidig i umgänget med andra
• God coach för sina medarbetare

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Karin Rudhag på K2 Search AB, tel. 031-303 30 92. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se

Executive Search se.