Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Account Manager Sweden

account manager sweden

kps consulting specializes in business transformation and process optimization and is one of europe’s leading service providers in this area.
the major focus is on strategy and process consulting as well as optimization of business processes especially regarding retail, consumer goods industry and production. Furthermore kps has excellent and broad industry know-how and a large number of reference customers. Beside strategic consulting and process optimisation, kps undertakes responsibility for the entire realisation and implementation of systems for all processes along the value chain: i.e. E-business, wholesale, retail, manufacturing, supply chain management, logistics, service, finance/controlling and enterprise performance management as well as in the area of financial services.

Kps consulting har 350 medarbetare och €60 miljoner i omsättning och är ett väletablerat affärsprocesskonsultföretag på den tyska marknaden. Företaget bedriver sap implementering till sina kunder framförallt inom detaljhandel, mode och konsumentvarusektorn. Kps consulting har referenskunder och pågående projekt i danmark och sverige.

Som account manager sweden kommer du att driva affärsutvecklingen i sverige genom att bearbeta stora till medelstora företag som antingen förändrar sina affärssystem och gör en övergång till sap eller har tittar på nya tillkommande processer och lösningar, t.ex.

vi erbjuder
tjänsten som account manager sweden för kps consulting erbjuder möjligheter att bygga en affärsrörelse på den svenska marknaden grundat på gedigen framgång inom sap- implementering, där kps rapid-transformation metodik ger ett unikt försprång.

kvalifikationer
• fem års erfarenhet inom kvalificerad försäljning av konsulttjänster
• erfarenhet och relationer på senior ledningsnivå inom detaljhandel, mode och konsumentvaru-sektorn.

egenskaper
• självgående, driven, med entreprenörsanda
• relationsbyggare
• seriös
• pålitlig
• uthållig

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa deras uppsatta mål. Läs mer

id608