Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Verksamhetschef


verksamhetschef


stiftelsen gyllenkroken bildades 1994 och är politiskt och religöst oberoende. verksamheten består idag av två delar, en intäktsfinansierad del och en anslagsfinansierad del. den intäktsfinansierade delen består av tre boendeformer och den anslagsfinansierade delen, med bidrag från göteborgs kommun, utgörs av aktivitetshuset, det sociala arbetskooperativet café koopen och barn- och ungdomsverksamheten gyllingen. till detta kommer kontinuerligt olika projekt. det yttersta ansvaret för stiftelsen gyllenkroken har styrelsen bestående av sju ledamöter och en suppleant med olika bakgrunder. läs gärna mer på www.gyllenkroken.se

vi söker efter en engagerad och mogen ledare som kan omvandla de strategiska målen till konkreta handlingar och resultat.

verksamheterna vid stiftelsen gyllenkroken bedrivs med utgångspunkt i en humanistisk värdegrund. den baseras på antagandet att alla människor skall behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. den utgår från att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och kan bringas att ta ansvar för sitt liv och sina gärningar.

vi erbjuder
en ansvarsfull roll i en idéburen organisation som genomsyras av en humanistisk människosyn, öppenhet och entreprenörsanda. stiftelsen gyllenkroken har ca 25 medarbetare med olika kompetensområden inom bl.a. beteendevetenskap, pedagogik, sociologi, hälso- och sjukvård.

som verksamhetschef är du ansvarig för att leda och driva organisationen framåt i enlighet med satta mål och lagda strategier. du har det övergripande ekonomiska ansvaret samt säkrar kvalitén gentemot deltagare och boende. rollen innebär också omvärldsbevakning såväl nationellt och internationellt, upprätta och förvalta relationen till ett stort antal intressenter samt marknadsföra stiftelsen gyllenkroken i olika sammanhang.

kvalifikationer
• bred och gedigen ledarerfarenhet med resultat- och personalansvar
• erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
• kunskaper inom grundläggande lagstiftning inom sociala frågor, bl.a. lss och sol
• akademisk utbildning
• meriterande är erfarenhet av den ideella och/eller offentliga sektorn samt av idéburna organisationer

stiftelsen gyllenkroken har som ändamål att skapa en meningsfull och trygg tillvaro med social gemenskap för människor med psykiska funktionsnedsättningar. detta ställer höga krav på dig som person. du är en prestigelös och närvarande ledare med en stark drivkraft och en förmåga att inspirera och entusiasmera. som person är du en stark relationsbyggare, mogen och trygg i dig själv med en positiv och empatisk människosyn.

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id511