Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Produktionschef Öst

produktionschef Öst

sita sverige är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. Genom att välja oss får du en nära och engagerad partner med lokal kompetens.

Sita ingår i det börsnoterade miljöföretaget suez environnement. Tillsammans är vi 80 000 medarbetare som samlar in avfall hos 50 miljoner människor och förser 91 miljoner människor med dricksvatten. Vårt mål är att erbjuda de effektivaste lösningarna ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. Kort sagt, att ge ett bättre utfall från ditt avfall.

Din roll som produktionschef Öst innebär ett övergripande ansvar för den operativa verksamheten inom regionen. Till din hjälp har du ca 350 egna anställda och ett stort antal entreprenörer. Bolaget har även en stor vagnpark och väl utvecklade processer. Tack vare detta har vi lyckats bibehålla god lönsamhet trots expansion. Viktiga uppdrag framöver är att fortsätta arbeta med ledarskap, effektivitet, lönsamhet och organisationsfrågor. Du styr verksamheten mot ett tydligt kund-/marknadsfokus där du förmedlar och verkar för ett målorienterat arbetssätt i organisationen.

Vi erbjuder
för dig väntar en tydlig utmaning och vi ser framför oss en fortsatt positiv och lönsam expansion under de kommande åren. Rätt person kan räkna med många spännande projekt och goda karriärmöjligheter. I din roll har du många kontaktytor med myndigheter, kunder, leverantörer, underentreprenörer och andra intressenter. Sita ingår i miljökoncernen suez environment vilket möjliggör många spännande kontakter även internationellt.

Kvalifikationer
• högskoleutbildning eller motsvarande, troligen inom ekonomi
• tio års erfarenhet från ledande befattning varav minst fem år med chefsansvar.
• tidigare haft fullt personal-, budget-, och resultatansvar i en affärsdrivande verksamhet.
• arbetat aktivt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, gärna även kvalitetsfrågor internt såväl som externt.
• erfarenhet av att samordna verksamheter på olika orter kombinerat med ett starkt kommersiellt ansvar.
• du har vana av att leda både tjänstemän och kollektivanställd personal.

Egenskaper
• mycket god ledare
• affärsmässig med entreprenöriell inställning
• driv, en person som får saker gjort i enlighet med uppsatta mål
• lösningsorienterat förhållningssätt
• god kommunikatör muntligt och skriftligt

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611