Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Rektor

rektor

plusgymnasiet är en del av sveriges största utbildningsaktörer academedia med över 45000
elever och 20 års erfarenhet av verksamhet inom förskola, grundskola, gymnasieskola och
vuxenutbildning. Plusgymnasiet bedriver gymnasieutbildningar med både
högskoleförberedandeprogram och yrkesprogram. Alla utbildningar ger möjlighet till
högskolebehörighet.

vi erbjuder
som rektor leder du och har det totala ansvaret för verksamheten och resultatet för skolan. Till din hjälp har du biträdande rektor och skoladministratör samt ett 20-tal pedagoger som uppdelade i tre arbetslag. Rektorn är skolans ansikte utåt och är en trygghet och förebild gentemot pedagoger, elever/föräldrar och andra intressenter. Du leder arbetet i den lokala arbetsgruppen, och är medlem bolagets rektorsgrupp.

Viktigt fokus i arbetet är att arbeta idéstyrt med organisationens värderingar, utveckla skolan och dess medarbetare och skapa strukturerade arbetssätt för kvalitets- och programutveckling.

kvalifikationer
• akademisk examen, gärna pedagogik eller ekonomi/management
• erfarenhet från affärsdrift och privat näringsliv.
• stark ledare med mycket ledarerfarenhet och intresse för ledarfrågor
• ledarskap från en idéstyrd verksamhet med modernt ledarskap med samarbete och
ömsesidighet.
• sinne för ordning och reda, struktur och metod

egenskaper
som person kan du på ett fokuserat sätt driva verksamheten resultatinriktat så att målen nås och att verksamheten visar långsiktig utveckling, stabilitet och lönsamhet.

Vidare är du drivande och har ett positivt förhållningssätt. Du har också en stark tilltro till
människors förmåga att utvecklas och ta ansvar för sig själva.

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med pia clark på k2 search ab, tel. 08-400 29 306. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast.

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611