Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Head of Service & Practice Management

head of service & practice management

teliasonera är en internationell koncern med en global strategi, men varhelst vi verkar, agerar vi som ett lokalt företag. Vi erbjuder våra tjänster på 20 marknader. Vi tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Affärsområde bredbandstjänster erbjuder kommunikations- och underhållningstjänster till hem och kontor genom ledande varumärken i norden och baltikum.

Vill du bygga och vidareutveckla service affären inom teliasonera bredband?

Rollen som head of service & practice management tillhör avdelningen service inom affärsområdet bredband företag på teliasonera. Avdelningen service är ansvarig för teliasoneras totala serviceerbjudande gentemot företagsmarknaden i sverige. I den här rollen har du i uppdrag att utveckla serviceaffären och skapa förutsättningar för en optimal serviceleverans för bredband företag.

Såsom head of service & practice management leder du en grupp på ca 15 personer vars mål är att vidareutveckla en serviceaffär med kundfokus och att identifiera nya affärsmöjligheter som bidrar till kontinuerlig tillväxt.

Med ambitionen av en optimal leverans av serviceerbjudanden kommer du att i den här rollen även att utveckla och kravställa på den interna effektiviteten. Detta gör du genom att se över och vidareutveckla leveransmodeller, ramverk och processer.

Ditt uppdrag är att utveckla tjänsteaffären och skapa en optimal kundupplevelse genom tjänsteerbjudandet. Som head of service & practice management är du ansvarig för att förstärka kundens upplevelse genom hela kundlivscykeln (från typ av erbjudande till kraven på leverans). Du arbetar nära teliasoneras leveransenheter, säljorganisationen och kommersiella enheter samt partners. Dina kontaktytor är många och ditt perspektiv brett.

För att lyckas i den här rollen har du gedigen erfarenhet av uppbyggandet och vidareutvecklingen av en serviceaffär inom it- och/eller telekombranschen.

vi erbjuder
telia bredbandstjänster sverige ansvarar för en mycket spännande affär med en enorm potential. Du kommer att arbeta i en grupp av kompetenta och drivna medarbetare och som tillsammans bidrar till den strategiska positioneringen och möjliggörandet av teliasoneras framgång. Rollen innebär konkreta möjligheter att göra ett tydligt avtryck resultatmässigt och för rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter i en stor internationell koncern.

kvalifikationer
• erfarenhet av service business management; ansvarig för uppbyggandet och/eller
vidareutvecklandet av en service affär inom telekom och/eller it
• tidigare intäkts- och kostnadsansvar (p&l)
• erfarenhet av ledarskap
• akademisk examen

egenskaper
• kommersiellt driven
• relationsbyggare – lätt att samarbeta
• initiativtagare
• kommunikativ – bra på att uttrycka sig, påverka och övertyga
• drivande och självgående

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608