Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Head of Service & Practice Management

Head of Service & Practice Management

TeliaSonera är en internationell koncern med en global strategi, men varhelst vi verkar, agerar vi som ett lokalt företag. Vi erbjuder våra tjänster på 20 marknader. Vi tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Affärsområde Bredbandstjänster erbjuder kommunikations- och underhållningstjänster till hem och kontor genom ledande varumärken i Norden och Baltikum. På våra hemmamarknader är vi det snabbast växande medieföretaget, den största internetleverantören och ledaren inom ip-tv och video-ondemand.

Vill du bygga och vidareutveckla Service affären inom TeliaSonera Bredband?

Rollen som Head of Service & Practice Management tillhör avdelningen Service inom affärsområdet Bredband Företag på TeliaSonera. Avdelningen Service är ansvarig för TeliaSoneras totala serviceerbjudande gentemot företagsmarknaden i Sverige. I den här rollen har du i uppdrag att utveckla serviceaffären och skapa förutsättningar för en optimal serviceleverans för Bredband Företag. Detta gör du dels genom att ansvara för affärens strategier för serviceerbjudanden samt genom att skapa rätt modeller och ramverk för att garantera leverans till nöjda kunder.

Såsom Head of Service & Practice Management leder du en grupp på ca 15 personer vars mål är att vidareutveckla en serviceaffär med kundfokus och att identifiera nya affärsmöjligheter som bidrar till kontinuerlig tillväxt. Rollen är ytterst central i TeliaSoneras övergripande strategi och strävan mot en mer tjänstebaserad portfölj samt kundanpassat erbjudandet och kundupplevelse.

Med ambitionen av en optimal leverans av serviceerbjudanden kommer du att i den här rollen även att utveckla och kravställa på den interna effektiviteten. Detta gör du genom att se över och vidareutveckla leveransmodeller, ramverk och processer. Du ansvarar för att enheten ska kunna utveckla och leverera nya serviceerbjudanden, road-maps och service leveransmodeller/ramverk.

Ditt uppdrag är att utveckla tjänsteaffären och skapa en optimal kundupplevelse genom tjänsteerbjudandet. Som Head of Service & Practice Management är du ansvarig för att förstärka kundens upplevelse genom hela kundlivscykeln (från typ av erbjudande till kraven på leverans). Du arbetar nära TeliaSoneras leveransenheter, säljorganisationen och kommersiella enheter samt partners. Dina kontaktytor är många och ditt perspektiv brett. Med hjälp affärsutveckling och intern effektivitet säkerställer du hur affären utvecklas.

För att lyckas i den här rollen har du gedigen erfarenhet av uppbyggandet och vidareutvecklingen av en serviceaffär inom IT- och/eller telekombranschen. Du är affärsdriven och har förmågan att arbeta med andra människor inom vitt skilda enheter som samtliga berörs av det du ansvarar för.

Vi erbjuder
Telia Bredbandstjänster Sverige ansvarar för en mycket spännande affär med en enorm potential. Du kommer att arbeta i en grupp av kompetenta och drivna medarbetare och som tillsammans bidrar till den strategiska positioneringen och möjliggörandet av TeliaSoneras framgång. Rollen innebär konkreta möjligheter att göra ett tydligt avtryck resultatmässigt och för rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter i en stor internationell koncern. TeliaSonera kännetecknas av en internationell, ambitiös och professionell miljö och för att trivas bör du tycka om att arbeta i en dynamisk kultur med höga ambitioner.

Kvalifikationer
• Erfarenhet av Service Business Management; ansvarig för uppbyggandet och/eller
vidareutvecklandet av en Service affär inom telekom och/eller IT
• Tidigare intäkts- och kostnadsansvar (P&L)
• Erfarenhet av ledarskap
• Akademisk examen

Egenskaper
• Kommersiellt driven
• Relationsbyggare – lätt att samarbeta
• Initiativtagare
• Kommunikativ – bra på att uttrycka sig, påverka och övertyga
• Drivande och självgående

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Katarina Scheele på K2 Search AB, tel. 08-501 103 99. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se.

.