Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Senior Manager – Head of Business Travel & Corporations


senior manager - head of business travel & corporations


amadeus är en ledande leverantör av avancerade tekniska lösningar för den globala reseindustrin. kundgrupper inkluderar operatörer (flygbolag, hotell, tåg, färjebolag m.fl.), återförsäljare (resebyråer och webbsidor) och köpare (företag och affärsresebyråer). amadeus har runt 10 000 anställda, fördelade på centralkontor i madrid (huvudkontor), nice (utveckling) och erding (operativ verksamhet), samt 73 lokala amadeusorganisationer världen över.

amadeus bygger på en transaktionsbaserad affärsmodell som genererade fler än 947 miljoner fakturerbara resetransaktioner under 2011. under 2011 rapporterade företaget motsvarande intäkter på 2 712 miljoner euro och ett ebitda-resultat på 1 039 miljoner euro. amadeus är noterat på den spanska aktiebörsen under förkortningen ”ams.mc” och ingår i indexet ibex 35.för mer information om amadeus, besök www.amadeus.com/sca


din roll som senior manager - head of business travel & corporations innebär ett övergripande ansvar för amadeus scandinavia kunder inom business travel agency segmentet. ditt ansvar är att utveckla en strategisk plan som inkluderar både försäljning och marknadsföring, dvs säkerställa att målen på 1-3 års sikt nås likväl som att marknadens krav på produktutveckling fångas upp.

med ett nära samarbete med dina kollegor hanterar du utvecklingen av de aktiviteter som planeras i den övergripande strategiska planen för att maximera resultatet av vår verksamhet genom en strukturerad och systematisk process. dessutom samordnar du verksamheten med centrala teamet för globala kunder. till din hjälp har du ett mycket kompetent säljteam om ca tio personer i skandinavien.

kvalifikationer
för att lyckas i din roll tror vi att det är viktigt med erfarenhet av att omvandla övergripande företagsstrategier till tydliga operativa mål, och - i samarbete med teammedlemmar – se till att målen förstås, accepteras och nås på det mest effektiva sättet. det är dessutom av största vikt att du har en coachande ledarstil med förmåga att hålla dig utanför det operativa säljarbetet.

formella krav är:

• högskoleutbildning inom ekonomi alternativt it
• minst fem år i key account management ledarroll eller motsvarande inom tjänsteförsäljning
• minst tre års erfarenhet från internationell / skandinavisk organisation, gärna ett skandinaviskt dotterbolags kontor.
• erfarenhet från projektledning

egenskaper

• mycket god ledare
• affärsmässig
• god samarbetsförmåga såväl internt som externt
• van vid kulturella skillnader och ta med dessa i beräkningen när beslut eller handlingssätt väljs
• strukturerad


K2 Search AB är ett av Nordens ledande executive search företag med 5 kontor i Norden: Stockholm, Malmö, Göteborg, Köpenhamn och Helsingfors. Läs mer

id508