Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Senior Business Advisor

senior business advisor

vi stödjer, utvecklar och investerar i innovationer och verksamheter med bas inom slu.

Slu holdings uppdrag är att göra slu:s framstående forskning tillgänglig för samhället i form av produkter och tjänster. Detta sker genom att skapa nya bolag eller licensiera ut innovationer till andra företag. Slu holding ab är till 100% ägt av slu, sveriges lantbruksuniversitet.
slu holdings verksamhetsområden är främst innovationssupport och venture capital. Till detta kommer affärsstöd för slu:s strategiska planer och satsningar.

Din roll som senior business advisor inom slu holding innebär att du ska vara med och driva bolagets innovationssupport och hitta nya affärsidéer/forskningsresultat för slu att investera i.
rollen innebär kontakt med många olika intressenter t.ex.

Idag administrerar slu holding ca 50 projekt/år men på sikt räknar man med en kraftigt ökande volym och att man då administrerar och driver runt 100 projekt/år.
viktigt för denna roll är du har en strategisk förståelse för affärer och affärsmöjligheter för att därigenom kunna styra så att slu holding har rätt bolagsmix i den företagsportfölj man investerat i.

vi erbjuder
detta är en spännande och utvecklande tjänst i ett företag som verkar forskningsnära. Slu holding är ett litet och snabbrörligt företag i slus stora organisation. Detta innebär bl.a. Ett klart decentraliserat arbetssätt och korta beslutsvägar.
slu holding kännetecknas av en öppen, prestigelös och affärsorienterad atmosfär och för att trivas bör du tycka om att arbeta i en dynamisk kultur med höga ambitioner.

kvalifikationer
• fil.mag.

egenskaper
• strategisk förståelse för kvalificerade affärer
• positiv och entusiasmerande
• stark drivkraft
• teamspelare
• entreprenöriell
• kommunikativ

K2 Search AB arbetar även internationellt genom rekryteringsnätverket CFR Global Executive Search med representation i över 40 länder. Läs mer

id608