Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Förvaltningschef Fritid & Folkhälsa

förvaltningschef fritid & folkhälsa

som en av landets främsta tillväxtkommuner och kvalitetskommun 2011 utvecklar vi hela tiden vår verksamhet så att våra 77 000 invånare ska vara nöjda med den service vi levererar. I kungsbacka är kunnande, öppenhet och självständighet i arbetet viktigt. Ett gott bemötande ska skapa trygghet för invånarna. Vi värnar en god och stabil ekonomi. Vi har ett modernt styrsystem och en ambitiös uppföljning kring resultatet av det vi utför.

Förvaltningen fritid & folkhälsa har ett kommunövergripande ansvar för folkhälsofrågorna och förvaltningen är ansvarig för drift, skötsel och uthyrning av kommunens idrotts-, motions-, fritids- och badanläggningar. Vidare stödjer, stimulerar och fördelar förvaltningen bidrag till föreningar och organisationer samt bedriver lov- och fritidsgårdsverksamhet.

Som förvaltningschef har du det övergripande ansvaret för att verksamheten utvecklas i takt med de politiska målen.

• bygga relation med nämnden, skapa bra beslutsunderlag
• fullt personal- och budgetansvar
• ledning av förvaltningen, innebär bl.a.

Som förvaltningschef fritid & folkhälsa rapporterar du till fritidsnämnden och närmaste chef är kommundirektören. Kungsbacka kommun ställer höga krav på sina förvaltningschefer och uppdraget är till lika delar inriktat på förvaltningen som på koncernen kungsbacka kommun, där förvaltningschefen förväntas bidra till utvecklingen av helheten.

För att passa in i rollen har du dokumenterade ledaregenskaper med erfarenheter som chef över chef. Du är lyhörd och tydlig i din kommunikation och ditt ledarskap. Du har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation och leder med gemensamma värderingar och mot gemensamma mål. Som person är du omvärldsorienterad och har god analytiskt förmåga.

vi erbjuder
detta är en chefsroll med ett brett och strategiskt ansvar. Det är en tjänst där du har en stor möjlighet att påverka/utforma din egen prioriteringslista i samverkan med kommundirektör. Du samarbetar med kompetenta och professionella medarbetare och med kollegor inom kommundirektionen, i en spännande och för allmänheten mycket viktig förvaltning.

kvalifikationer
• relevant högskoleutbildning
• gedigen chefserfarenhet och van att leda ledare
• kunskap, kännedom och intresse av föreningsliv och föreningsverksamhet
• god insikt i politiskt styrda organisationers sätt att arbeta

egenskaper
• relationsskapare
• trygg, stabil chef/ledare
• strategisk och analytisk
• närvarande och tillgänglig
• coachande

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611