Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Regionchef Väst

regionchef väst

solhagagruppen är en av sveriges ledande aktörer inom lss, sol och skola med fokus på stöd och service till människor i alla åldrar med funktionsnedsättning. Alla verksamheter har sin utgångspunkt i individens rätt till självständighet, i dennes unika behov och önskemål och utgår från en gemensam etisk plattform. Vi strävar efter en hög nivå på engagemang, kunskap och innehåll i vardagsarbetet. Solhagagruppen växer, antingen genom nyförvärv eller genom att starta egna verksamheter och idag uppgår antalet verksamheter till drygt 70. Alla våra verksamheter drivs i egen regi för att vi ska kunna garantera kontinuitet och hög kvalitet. Våra tjänster finns inom boende, daglig verksamhet, ledsagarservice, fritidssysselsättning, förskola, skola, utredning, vård och omsorg. Våra medarbetare har specialistkompetens inom pedagogik, arbetsträning, vård och omsorg med inriktning på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

”alla människor med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett gott liv – hela livet”.

För att ytterligare stärka och utveckla solhagagruppen söker vi nu en regionchef väst.

Din roll som regionchef väst innebär fullt resultat-, verksamhet- och personalansvar för regionen som idag består av 20 enheter, omfattande 11 verksamhetschefer och ca 350 anställda. Du är solhagagruppens ansikte utåt i regionen och deltar aktivt i både internt och externt arbete. I ditt ansvar ligger att aktivt leda, utveckla och följa upp befintlig affärsplan, utarbeta och genomdriva strategier för organisk tillväxt och förvärv samt säkerställa fortsatt hög kvalitet i alla led. Du stödjer och coachar dina medarbetare vid svåra frågor, arbetar aktivt med både ditt eget och med medarbetares ledarskap, samt med rekrytering och personalutveckling. Du kombinerar ditt engagemang och intresse för människor med stor affärsmässighet för att nå uppsatta mål.

vi erbjuder:
solhagagruppen har vuxit stadigt under de senaste åren och satsar på fortsatt starkt tillväxt de kommande åren. Som regionchef får du möjliget att vara med i ett spännande skede inom företaget, att påverka och driva utvecklingen både på det strategiska planet såväl som i det dagliga arbetet. Du och din region är en viktig del i utvecklingen inom ett företag där engagemang, kompetens och kvalitet håller en hög nivå, där ägare, ledning och medarbetare drivs av omtanke, affärsmässighet och möjligheten att erbjuda ett högkvalitativt liv för brukare och deras familjer.

Vi söker dig som vill leva och kommunicera vår värdegrund varje dag: ”vi visar respekt för människans värde. Vi delar med oss, arbetar tillsammans och tar eget ansvar. Vi hushållar med resurser och tar ansvar för framtiden”.

kvalifikationer:
• akademisk utbildning
• verifierat god ledare med erfarenhet av att vara chef över chefer, ledarskap i förändringsprocesser
• resultat och budgetansvar
• erfarenhet från vård- och omsorgssektorn
• erfarenhet av försäljning/säljledning och verksamhetsutveckling

egenskaper:
• engagemang i spannet strategisk nivå till brukare
• prestigelös med ett aktivt och teambyggande ledarskap
• affärsmässig med ett starkt mål- och resultatdriv
• förtroendeskapande relationsbyggare och en god kommunikatör
• strategisk, förändringsorienterad och kreativ

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med helen tånghed gunnarsson tel. 0760 – 00 18 15 eller sara derneryd 0706 – 94 61 26. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast den 15 juni.

K2 Search är en väl ansedd aktör inom styrelse och VD rekryteringLäs mer

id609 2