Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Upphandlingsansvarig

upphandlingsansvarig

med cirka 23000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är mkb fastighets ab malmös ledande bostadsbolag. Mkb ägs av malmö stad. Mkb har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling, genom en balanserad nyproduktion, modernisering av fastighetsbeståndet och ansvarsfull hyressättning. Mer information finns på: www.mkbfastighet.se.

I rollen som upphandlingsansvarig inom mkb fastighets ab kommer du att vara ansvarig för att tillgodose de behov organisationen har i upphandling av tjänster och att därigenom generera goda affärer. Du kommer att vara drivande inom utveckling, planering och uppföljning av lou- och centrala avtal.

I arbetet ingår lou-ansvar, arbete med upphandling genom centrala års-avtal för tjänster, ansvar för administration av förfrågningsunderlag, etc. Mkb har etablerade processer, policys och riktlinjer som du blir ansvarig för att upprätthålla, uppdatera och kommunicera till medarbetare internt. Tjänsten är en expertroll och du blir ett bollplank till organisationen.

Förutom ovan ingår också att analysera och ta fram strategier för hur mkb kan vidareutveckla rutiner och nya upplägg för ökad affärsnytta. Det är viktigt att knyta goda kontakter och att nätverka internt och externt. Du är placerad i malmö vid mkbs huvudkontor och rapporterar till finanschefen.

vi erbjuder
mkb är ett allmännyttigt bostadsbolag i framkant och med en ledande ställning på marknaden. Du får en möjlighet att vara med och bidra till utvecklingen av upphandlingsarbetet i företaget. Mkb kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med stolta och engagerade medarbetare. För att trivas bör du tycka om att arbeta i en miljö med höga ambitioner och stort eget ansvar.

kvalifikationer
• akademisk examen med inriktning mot juridik, ekonomi eller liknande.

egenskaper
• noggrann och ordningsam
• professionell
• innovativ
• affärsmässig
• tydlig kommunikatör

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611