Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Marknadsområdeschef Stockholm Norrort

marknadsområdeschef stockholm norrort

riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i nyproduktion. Vi är samtidigt en av sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar och kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet och i dag är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar mot samma mål – att vara ledande i utveckling, produktion och förvaltning av rummen som du bor och arbetar i. Med vår kooperativa värdegrund är riksbyggen en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande.

Aktuell tjänst ligger under affärsområde bostad, vilket är ett av riksbyggens två affärsområden. Du kommer att tillhöra region stockholm/uppland och ansvara för marknadsområde norrort, vilket omfattar upplands väsby, sollentuna, täby, vallentuna, Österåker, solna och sundbyberg.

Rollen som marknadsområdeschef innebär i stora drag att med personal- och resultatansvar leda, samordna och utveckla verksamheten i marknadsområdet. I nära samverkan med marknadsområdeschefen för affärsområde fastighetsförvaltning i stockholm, arbetar du målinriktat med att skapa nya affärer. Uppdragen är nybyggnationsprojekt och kunderna är köpare av boende och bostadsrättsföreningar. Du upprättar budget och affärsplan för ditt marknadsområde. Vidare deltar du i framtagandet av regionens styrdokument samt strategier för markköp och projektutveckling. Du är delaktig genom hela bostadsprojektet, även om det främst är i det tidiga skedet av kreativa initiativ, förvärv av mark samt utformning av affärsidéer som du är mest operativ. Till din hjälp har du fyra projektledare och en biträdande projektledare för vilka du har personalansvar. Projektledarna ansvarar för att driva projekten vidare genom processens övriga delar samt för samarbetet med vår interna fastighetsförvaltning.

I din ledarroll verkar du aktivt för att dina medarbetare ska känna delaktighet och ta eget ansvar samt för att säkerställa ett starkt engagemang och ett klimat som stimulerar till öppenhet. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att dina medarbetare förstår vilka mål ni tillsammans ska uppnå samt vad det innebär för var och en. I ditt ansvar ingår även att skapa förutsättningar för ett gott samarbete mellan de olika affärsområdena i marknadsområdet. Du är en förebild avseende företagets värderingar och bygger ditt ledarskap på tillit, respekt, proaktivitet och målstyrning. Rollen innebär många olika kontaktytor såväl internt som externt, varför det är av största betydelse att du drivs av att bygga och vårda goda relationer.

vi erbjuder
riksbyggen är ett rikstäckande och ekonomisk välmående företag med en verksamhet som bygger på starka värdegrunder. För att trivas bör du dela dessa grundläggande värderingar och kooperativa värdegrund som bygger på samhällsutveckling, att sätta människor i centrum och att verka för en hållbar utveckling. För rätt person innebär aktuell roll ett fritt arbete med goda möjligheter att få vara med och göra skillnad. Du stimuleras av utmaningar och ser möjligheter.

kvalifikationer
• flerårig chefserfarenhet med goda resultat avseende såväl hårda som mjuka värden
• intresse för människor och organisatoriska frågor
• intresse för boende och byggnation
• vana att göra affärer och ett kommersiellt intresse
• goda kunskaper i svenska
• troligen har du en akademisk bakgrund

egenskaper
• god ledare och relationsskapare
• kommunikativ
• självgående
• strategisk med intresse för det operativa
• prestigelös

Eventuella frågor om tjänsten kan besvaras fr o m den 1/8 av eva hartzell på k2 search ab, tel. 013-327 02 10. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan senast den 2013-08-15.

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611