Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Affärsområdeschef IT-drift

affärsområdeschef it-drift

dgc är en nätoperatör. Vår vision är att bli erkända som den bästa leverantören av datakommunikations-, drift och telefonitjänster till kunder med verksamhet på många platser. Vi är ett värderingsdrivet företag och vår tillväxt skall vara lönsam, grön och hållbar. Totalt är vi cirka 160 medarbetare i stockholm och Örebro och omsatte 424 msek år 2012. Dgc grundades 1987 och sedan 2008 är vår aktie noterad på nasdaq omx stockholm.

Affärsområde it-drift omsätter idag drygt 120 msek och har verksamhet i stockholm och Örebro. Affärsområdet omfattar flera tjänsteområden, allt ifrån skalbara kapacitetstjänster där kunden köper den datakapacitet den behöver, till komplett outsourcing. Du kommer att leda affärsområdet utifrån ett operativt och strategiskt perspektiv. Du kommer att ha det högsta ansvaret för affärsområdets utveckling avseende resultat, tillväxt och kundnöjdhet i tät samverkan med koncernens försäljningsledning. Till din hjälp har du ett 60-tal medarbetare i stockholm och Örebro. Du leder för närvarande verksamheten genom fem underställda chefer. Du rapporterar direkt till vd och sitter med i koncernens ledningsgrupp.

vi erbjuder
vi erbjuder en nyckelposition med stora möjligheter att vara drivande och delaktig i ett entreprenörs- och tillväxtdrivet företag. Vår arbetsplats präglas av arbetsglädje, framåtanda och korta beslutsvägar.

kvalifikationer
för att lyckas i rollen som affärsområdeschef it-drift måste du ha flerårig chefserfarenhet, på hög nivå, från it-branschen i allmänhet och drift-/outsourcingbranschen i synnerhet. Du skall ha god kännedom om branschens aktörer, leveransmodeller, erbjudanden och kundbehov. Du triggas av att driva tillväxt, såväl organisk som förvärvad. Erfarenhet av att genomföra förvärv och integrationsarbete är meriterande. Din entreprenöranda gör att du tror att det mesta går att genomföra med rätt inställning. Du är inte är rädd för att ta i och vara operativ när så krävs och du har mod att fatta beslut.

Skapa framgångsrikt VD arbete och registrera dig i K2 Search kandidatdatabas. Läs mer

id609 1