Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Ekonomiansvarig

ekonomiansvarig

västsvenska turistrådet, helägt dotterbolag till västra götalandsregionen, arbetar med att utveckla och stimulera företagande och hållbar utveckling inom besöksnäringen i västra götaland. Arbetet omfattar nöjda gäster, entreprenörskap och företagsutveckling, samt ett väl fungerande regionalt samarbete mellan offentlig verksamhet, privat näringsliv, forskning och utveckling. Verksamheten stöder västra götalandsregionens starka fokus på turism som såväl viktig näringslivsgren som tillväxtmotor i samhällsutvecklingen. Västsvenska turistrådet har drygt 20 medarbetare och kontor i göteborg.

Du kommer att ansvara för och leda ekonomienheten, från budgetarbete via löpande redovisning och likviditetsplanering till upprättande av månads- och årsbokslut. Du arbetar nära verksamheten i de olika affärsområdena och de projekt som drivs, tar aktiv del i projektansökningar och uppföljningar/redovisning av dessa, deltar i arbetet med upphandlingar och löpande avtalsuppföljning. Du rapporterar till vd och är medlem i företagets ledningsgrupp.

Initialt kommer du att bygga upp ekonomifunktionen, vilken idag är outsourcad, till en verksamhetsnära och tillgänglig enhet som kan följa och stötta verksamheten med den affärsinformation som behövs.

vi erbjuder
• möjlighet att få bygga upp en ekonomifunktion
• en central roll i en spännande och kreativ verksamhet
• verksamhetsnära arbetsuppgifter
• en positiv arbetsplats med kompetenta, ansvarsfulla och engagerade kollegor

kvalifikationer
• ekonomisk utbildning
• erfarenhet från offentlig sektor och gärna tjänstelevererande företag
• ansvar för en ekonomifunktion
• teamorienterad
• strukturerad och noggrann
• effektiv och handlingskraftig

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med bengt olander på k2 search, tel. 0760-001805 eller sara elliot, tel. 0706-94 61 26. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi ser fram emot din ansökan snarast.

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608