Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Marknadsområdeschef Uppland

marknadsområdeschef uppland

riksbyggen utvecklar attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt. Vi arbetar också aktivt för att påverka samhällsutvecklingen med målet att alla ska kunna bo tryggt och bra till ett rimligt pris. Idag är vi cirka 2 500 medarbetare i sverige som arbetar mot samma mål – att vara ledande i utveckling, produktion och förvaltning av attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt. Kort och gott, bostäder med rum för hela livet. Med vår kooperativa värdegrund är riksbyggen en intressant och attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Före 2015 behöver vi minst 1000 nya medarbetare.

Aktuell tjänst ligger under affärsområde fastighetsförvaltning, vilket är ett av riksbyggens två affärsområden. Du kommer att tillhöra region stockholm – uppland och placering är i uppsala.

Rollen som marknadsområdeschef innebär att med personal- och resultatansvar leda, samordna och utveckla verksamheten i marknadsområdet. I nära samverkan med marknadsområdeschefen för affärsområde bostad i uppland arbetar du målinriktat med att stärka samarbetet mellan affärsområdena samt med att skapa nya affärer. En av dina viktigaste uppgifter är att aktivt verka för att utveckla affären med befintliga såväl som nya kunder med ökad kundnöjdhet och lönsamhet som mål. Kunderna är bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare. Till din hjälp har du ett team på 60 personer varav 5 är direktrapporterande.

I din ledarroll är du en lyhörd relationsskapare som säkerställer att dina medarbetare får fortsätta att vara trygga i sina roller och ta eget ansvar. Du har ett strategiskt tänk men verkar operativt i den dagliga verksamheten och fungerar som ett bollplank för dina medarbetare. I ditt ansvar ingår även att skapa förutsättningar för ett gott samarbete mellan affärsområdena i marknadsområdet. Du är en förebild avseende företagets värderingar och bygger ditt ledarskap på tillit, respekt, proaktivitet och målstyrning. Rollen är mycket kundnära och de interna kontaktytorna många, varför det är avgörande att du drivs av att bygga och vårda goda relationer. Du rapporterar till regionchefen för stockholm-uppland.

vi erbjuder
riksbyggen är ett rikstäckande och ekonomisk välmående företag med en verksamhet som bygger på starka värdegrunder. För att trivas bör du dela dessa grundläggande värderingar och kooperativa värdegrund som bygger på samhällsutveckling, att sätta människor i centrum och att verka för en hållbar utveckling. För rätt person innebär aktuell roll ett fritt arbete i en ledande position för ett självgående gäng. Ditt engagemang i olika lokala och centrala projektgrupper skapar goda utvecklingsmöjligheter för dig i din professionella roll. Kulturen genomsyras av engagemang, öppenhet och servicekänsla. Du drivs av att göra affärer och prestera goda resultat.

kvalifikationer
• dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter med kunden i fokus men också av att driva förändringsarbete med gott resultat.

egenskaper
• affärs- och resultatorienterad
• kommunikativ och nätverkande
• drivande och förändringsbenägen
• operativ med strategisk förmåga
• lyhörd och förtroendeingivande

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

id611