Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

HR Strateg Arbetsmiljö

Vår uppdragsgivare, en statlig myndighet, vill långsiktigt stärka sin kompetens inom arbetsmiljöområdet och söker därför en hr strateg med fokus på arbetsmiljö.

Vi söker nu dig som vill ha en central roll i det strategiska arbetsmiljöarbetet. Ditt uppdrag blir att utifrån ett strategiskt perspektiv se över hur arbetsmiljöarbetet bedrivs idag samt organisera och driva utvecklingen framåt. Utvecklingsarbetet sker med såväl centralt som verksamhetsorienterat perspektiv. I utvecklingsarbetet samarbetar du även med andra hr-strateger. Du stödjer också organisationen med kunskap och verktyg inom området.

I rollen kommer du att sprida och hålla regelverket inom arbetsmiljöområdet aktuellt. Du kommer att samverka med andra funktionsföreträdare för verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö samt med huvudskyddsombud/arbetsmiljöombud och ansvara för att leda och samordna utbildning i arbetsmiljöfrågor. Ytterligare så följer du utvecklingen för arbetsskador, olycksfall och tillbud och är kontaktperson i arbetsmiljöfrågor gentemot arbetsmiljöverket. Du kommer att utgöra ett stöd för chefer på alla nivåer vad gäller att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ytterligare kommer du att verka som arbetsgivarrepresentant i centrala arbetsmiljökommittén. I arbetsuppgifterna ingår också att följa utvecklingen av arbetsmiljöarbetet inom och utanför denna statliga myndighet och att arbeta med risk och konsekvensanalys utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Kvalifikationer
• minst fem års erfarenhet av arbetsmiljöarbete på en strategisk nivå inom en större organisation
• bred erfarenhet av att arbeta med hr-frågor
• vana av att arbeta gentemot chefer på olika nivåer utifrån ett tydligt verksamhetsperspektiv
• god kunskap om arbetsmiljölagstiftningen
• förmåga att utveckla och vidmakthålla det systematiska arbetsmiljöarbetet
• akademisk utbildning inom beteendevetenskap/personalområdet eller kvalifikationer/erfarenhet som kan prövas likvärdiga

Meriterande
• erfarenhet av aktivitetsbaserad arbetsplats
• arbetsmiljöarbete utifrån ett digitaliserat perspektiv
• gärna erfarenhet av personalekonomi och hälsoekonomiska beräkningar d.v.s. Arbetat med uppföljning av t.ex.

Egenskaper
• effektiv kommunikatör
• trivs med och har förmåga att etablera och bibehålla relationer
• lugn och trygg i dig själv med förmåga att visa och skapa tillit
• prestiglös och inlyssnande personlighet
• analytisk med ett strukturerat och systematiskt arbetssätt

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611