Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef för arkeologiska uppdragsverksamheten – UV

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som ansvarar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Den övergripande uppgiften är att vara samlande och pådrivande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön bevaras, används och utvecklas. Vår vision ”tänka i tid” är ett uttryck för att vårt arbete ska bidra med tidsperspektiv och sammanhang i ett ständigt föränderligt samhälle. Riksantikvarieämbetets arbetssätt ska präglas av samverkan, öppenhet och professionalism.

Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet (uv) utför arkeologiska utredningar och undersökningar samt andra uppdrag i hela landet. Verksamheten är fördelad på fyra regioner med kontor i stockholm, uppsala, linköping, mölndal och lund samt en teknikenhet. Verksamheten är i sin helhet uppdragsfinansierad. Uv har ca 100 tillsvidareanställda medarbetare. Därutöver arbetar många visstidsanställda medarbetare vid olika utgrävningar. år 2012 omsatte verksamheten 142 miljoner kr.

Verksamheten befinner sig i ett förändringsskede dels genom ett pågående arbete med att öka affärsmässigheten i verksamheten och dels genom att uv den 1 januari 2015 kommer att överföras från riksantikvarieämbetet till statens historiska museer.

Som chef för den arkeologiska uppdragsverksamheten ansvarar du för affärsmässig planering, ledning, styrning och uppföljning av verksamheten. Du kommer att ha ett stort eget ansvar när det gäller hur verksamheten utformas och drivs. Du har också det ekonomiska resultatansvaret samt det övergripande personalansvaret för avdelningen. Du rapporterar direkt till myndighetschefen och ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Vi erbjuder
rollen som chef för uv är en utmanande roll där du får chansen att göra ett stort avtryck i samband med att verksamheten förändras och utvecklas. Du blir chef över ett hundratal mycket kompetenta och engagerade specialister varav fyra direktrapporterande regionchefer samt en enhetschef inom redaktion och teknik.

Kvalifikationer
• relevant akademisk utbildning
• erfarenhet från konsultverksamhet i ledande ställning som t.ex.

Egenskaper
• god ledare, entusiasmerande med förmåga att engagera andra och van att driva förändringsarbete
• affärsmässig – förståelse för balansgången och hitta affärsmässigheten i arbetet
• personlig mognad, trygg i dig själv och ödmjuk
• kommunikativ förmåga – tydlig, skapar kontakter och underhåller relationer
• uthållig
• då verksamheten står inför stora utmaningar de närmaste åren kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id611