Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Operativ Chef/ Chief Operating Officer

Operativ Chef/ Chief Operating Officer

SITA Sverige är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. Genom att välja oss får du en nära och engagerad partner med lokal kompetens. Samtidigt drar du nytta av vår erfarenhet som Europas ledande aktör inom avfallshantering.
SITA ingår i det börsnoterade miljöföretaget SUEZ ENVIRONNEMENT. Tillsammans är vi 80 000 medarbetare som samlar in avfall hos 50 miljoner människor och förser 91 miljoner människor med dricksvatten. Vårt mål är att erbjuda de effektivaste lösningarna ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. Kort sagt, att ge ett bättre utfall från ditt avfall. Läs mer om företaget på www.sita.se samt www.suez-environnement.com.

Din roll som Operativ Chef innebär att du har det övergripande ansvaret för den operativa verksamheten inom Sita Sverige. Verksamheten bedrivs i fyra geografiskt indelade regioner som innefattar ett 60-tal orter. Till din hjälp har du ca 900 anställda, en av Sveriges största fordonsparker och över 45 mottagnings- och återvinningsanläggningar. Verksamheten har cirka 30 000 kunder inom hushålls- industri-, och detaljhandelssektorn och hanterar årligen c:a 2 miljoner ton avfall. Tack vare dedikerade medarbetare och effektiva processer har bolaget en god lönsamhet.

Vi erbjuder
Ditt uppdrag är att utveckla och växa verksamheten samt att fortsätta arbetet med ledarskapsutveckling, samordning och optimering av bolagets resurser och lönsamhet. Du styr verksamheten mot ett tydligt kund- och marknadsfokus och verkar för att ett målorienterat arbetssätt genomsyrar hela organisationen. Genom en ökad samordning av de fyra regionerna kommer du att verka för en ökad effektivitet och konkurrenskraft. Du kommer även att vara delaktig i förvärv, produktlanseringar, nyetableringar och nyinvesteringar av olika slag. Du rapporterar direkt till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp. För att lyckas i rollen bör du ha omfattande ledarskapserfarenhet på hög nivå samt god förståelse för processtyrd verksamhet med hög personaltäthet.

Kvalifikationer
• Minst 10 års erfarenhet från ledande roll av liknande storlek och omfattning
• Erfarenhet av fullt personal-, budget-, och resultatansvar i en affärsdrivande verksamhet
• Arbetat aktivt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor
• Erfarenhet av att samordna verksamheter kombinerat med ett starkt kommersiellt ansvar
• Vana av att leda både tjänstemän och kollektivanställd personal
• Högskoleutbildning eller motsvarande

Egenskaper
Du är en mycket god och uppskattad ledare som visar vägen genom ett modernt, entusiasmerande och coachande ledarskap. Du har ett brinnande intresse för affärer och entreprenörskap. Genom ditt handlingskraftiga och lösningsorienterade sätt får du saker att hända och levererar enligt plan. Du är lyhörd och lyssnar till din personal och förstår värdet av en levande företagskultur. Du är en mycket god och språkligt begåvad kommunikatör såväl internt som externt.

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med K2 Search, Arne Nordström, tel. 070-6989200 eller Eva Liljendahl, tel. 0760-001806. Alla ansökningar och kontakter behandlas strikt konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Välkommen med din ansökan på www.k2search.se

.