Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef för avdelningen för kärnkraftssäkerhet

strålsäkerhetsmyndighetenhar ett samlat ansvar för att samhället är strålsäkert. vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. myndigheten lyder under regeringen och tillhör miljödepartementets ansvarsområde.hos oss arbetar 315 personer och myndigheten finns i solna strand. läs mer på www.stralsakerhetsmyndigheten.se

avdelningen för kärnkraftssäkerhet har huvudansvaret för frågor om säkerheten vid kärnkraftverken och har cirka 100 medarbetare. avdelningen bedriver tillsyn mot kärnkraftverken för att säkerställa efterlevnad av föreskrivna säkerhetskrav och för att få kunskaper om verksamheten av betydelse för kärnsäkerhet och strålskydd vid reaktoranläggningarna.


hos oss får du påverka utvecklingen inom svensk kärnkraftssäkerhet och fatta beslut som har långsiktig betydelse.

som avdelningschef har du det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet och budget samt rapporterar direkt till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp. du planerar, följer upp och är rapporteringsansvarig för avdelningens verksamhet.  

du har personalansvar för sex enhetschefer som rapporterar direkt till dig. du har även personalansvar för sex medarbetare som arbetar med strategisk utveckling av avdelningsgemensamma frågor. personalansvaret innebär bland annat att du är lönesättande chef samt att du ansvarar för arbetsmiljö, arbetssamverkan och kompetensutveckling.

du har många kontaktytor inom och utom myndigheten och representerar myndigheten inom området, såväl nationellt som internationellt. organisation for economic co-operation and development – nuclear energy agency (oecd-nea), international atomic energy agency (iaea) och european union (eu) är exempel på de internationella organisationer som är vanligast förekommande.

vi erbjuder

en betydelsefull och utmanande roll med stor möjlighet att påverka.  du får möjlighet att driva på arbetet för ett strålsäkert samhälle och arbeta med frågor som har långsiktig betydelse för människor, miljö och samhälle.  ledord för hur vi arbetar är vederhäftighet, öppenhet och integritet.

kvalifikationer

 • flerårig chefserfarenhet med personalansvar – gärna på motsvarande nivå
 • väl förtrogen med verksamhetsområdet
 • erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
 • erfarenhet av internationellt arbete
 • mycket goda kunskaper i engelska
 • akademisk examen inom teknik eller annan för befattningen relevant utbildning

egenskaper

 • analytisk med holistiskt perspektiv
 • god ledare
 • kommunikativ
 • strategisk
 • driven och resultatinriktad
 • beslutsam

integritet är ett av myndighetens värdeord. vi måste upplevas som vederhäftiga, neutrala och opartiska. integritet innebär att vi som tillsynsmyndighet värnar om vår oberoende ställning.

befattningen är säkerhetsklassad, vilket innebär registerkontroll.


önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med eva hartzell på k2 search ab, tel. 0735-33 20 05. alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. om du blir aktuell för rollen blir din ansökan officiell och dina personuppgifter kommer att behandlas enligt pul. då ansökningar hanteras löpande vill vi ha din ansökan snarast eller senast den 29 december 2013. ansök tjänsten på www.k2search.se

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål . Läs mer

id511