Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Regionchef Öst


sita sverige är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. med 1100 medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. genom att välja oss får du en nära och engagerad partner med lokal kompetens. samtidigt drar du nytta av vår erfarenhet som europas ledande aktör inom avfallshantering.
sita ingår i det börsnoterade miljöföretaget suez environnement. tillsammans är vi 80 000 medarbetare som samlar in avfall hos 50 miljoner människor och förser 91 miljoner människor med dricksvatten. vårt mål är att erbjuda de effektivaste lösningarna ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. kort sagt, att ge ett bättre utfall från ditt avfall. läs mer om företaget på www.sita.se samt www.suez-environnement.com.

 

din roll som regionchef öst innebär ett övergripande ansvar för verksamheten inom regionen. verksamheten bedrivs på flera anläggningar inom abc-län och till din hjälp har du fyra direktrapporterande chefer och totalt 350 anställda. bolaget har en egen vagnpark och väl utvecklade processer. regionchefsrollen syftar till att driva omsättning och lönsamhet i regionen, att utveckla affären och utmana regionen att ta ”nästa steg”. fokus kommer bl.a. att ligga på att utveckla industriavfallssidan. en viktig del för att lyckas kommer att vara förmågan att samarbeta över regiongränserna. du driver samordning och tar ansvar för att verksamheten når optimal resursanvändning gällande personal, teknisk utrustning, logistik m.m. under din ledning skapas en organisation med tydliga strukturer och processer för att säkra leveranser och att mål infrias. du arbetar aktivt med återkoppling och uppföljning av resultat och mål och vi förutsätter att du har stort intresse av att arbeta med förbättringsarbete i en verksamhet som kräver tydliga processer, kompetens- resultatutveckling.

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

id511