Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Business Controller

hsb projektpartner är hsbs gemensamma affärsbolag som ägs av de 31 regionala hsb- föreningarna. vår viktigaste uppgift är att bygga bra och prisvärda bostäder till våra medlemmar, vilken alltid sker i partnerskap med den regionala hsb-föreningen. på så sätt kombineras den lokala förankringen och kunskapen med hsbs samlade resurser. hsb projektpartners och affärsområde nyproduktions uppgift är att stödja de regionala hsb-föreningarna i arbetet med att bygga dessa bostäder. stödet består i huvudsak av att tillföra kapital och kompetens i gemensamma projekt. inom detta affärsområde bedrivs, utöver själva produktionen, även markanskaffning och förvaltning av koncernens fastighetstillgångar.

hsb projektpartner hade 2012 en omsättning på ca 1,2 miljarder kr med sin personalstyrka om ca 40 anställda.


hsb projektpartner söker nu en business controller med placering i malmö.

denna tjänst är delvis en ny tjänst inom organisationen, man kommer att tillsätta en business controller i stockholm och en i malmö som kommer att ha olika ansvarsområden. dessa kommer att ha ett tätt samarbete med varandra samt med övriga inom projektpartner och med de olika föreningarna inom hsb.

ansvarsområden

 • denna roll ansvarar för region syd och väst och är systemansvarig för mercur och för att utveckla analysverktyget
 • utveckla modell för riskhantering inom projekten.
 • ansvar för ekonomistyrningsprocesserna.
 • budget, prognos, uppföljning, analys avprojekt.
 • för- och efterkalkyler.
 • ansvar för bolagsstrukturfrågor och frågor som rör effektiv kapitalhantering inom projektpartner.
 • ansvar för likviditetsplaneringen inom projektbolagen.
 • du kommer att få ta ett stort ansvar för hur controllerfunktionen fungerar och utvecklas inom vår organisation och verksamhet.

huvudsakliga arbetsuppgifter

tjänstens karaktär är väldigt operativ, med vissa strategiska inslag.

 • som business controller hos oss arbetar du i projekten mycket nära verksamheten med kontaktytor mot företagsledning, projektledare, regionansvariga samt övriga funktioner på föreningsnivå.
 • i rollen är man en kravställare och driver arbetet för att få effektivitet i det ekonomiska flödet.
 • genom ditt proaktiva arbetssätt bidrar du till både förvaltning och utveckling av det ekonomiska flödet, från kalkyl till bokslut och analys.
 • projektcontrolling/uppföljning (successiv vinstavräkning mm).
 • få grepp om riskanalyser och vara ett stöd för detta samt utveckla en modell för riskhantering i projekten.
 • din huvuduppgift är fungera som stöd mot regionerna, aktuella projektbolag och att driva utveckling av våra ekonomistyrningsprocesser samt kvalitetssäkra arbetet med budgetar, prognoser, bokslutsarbete samt internrapportering.
 • du säkerställer att ekonomiska rutiner och riktlinjer utvecklas och efterlevs i organisationen, inom ditt regionala ansvarsområde.
 • du ansvarar även för att ta fram statistik och underlag vid ekonomiska analyser inför och vid strategiska beslut, deltar i handelsbolagens styrelsemöten och i bokslutsarbetet.
 • viktigt att följa och analysera pågående projekt och den ekonomiska utvecklingen i projekten och projektbolagen.

vi erbjuder

inom hsb projektpartner råder en informell, rak och öppen kultur med högt i tak där kompetens och samverkan värderas högt. jämställdhet mellan könen och ett stort mått av miljömedvetande är andra riktmärken. vår organisation präglas av korta beslutsvägar, där du som medarbetare ges stora möjligheter att påverka. du får stor frihet under ansvar och vi försöker alltid – så långt det är möjligt – att hjälpa dig skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. hos oss är det du som påverkar din utveckling. med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning hos oss en bra investering i din karriär. vi förväntar oss att du bidrar till företagets framgång och vi lovar att dina insatser värdesätts. möjligheterna finns hos oss!

i rollen erbjuder vi:

 • möjligheten att vara med att utveckla rollen och påverka
 • komma in i ett företag under omvandling
 • rutiner och struktur är inte på plats så det finns stora möjligheter att bidra med din kompetens inom detta

kvalifikationer

 • en profil med starkt driv och vilja jobba produktionsnära.
 • minst tre års erfarenhet att arbeta som controller eller liknande tjänst inom bygg/fastighetsbranschen.
 • du har i tidigare roller varit delaktig i arbetet med att utveckla ekonomistyrningsprocesser
 • varit i 1-2 bolag/roller och proaktivt drivit controllingfrågor
 • kunskap i redovisnings- och bokslutsarbete.
 • utbildad civilekonom med en finansiell- eller controllerinriktning (eller motsvarande).
 • systemkunskap, god erfarenhet av affärssystem/analyssystem
 • god kunskap i excel 

önskvärda erfarenheter:

 • erfarenhet av successiv vinstavräkning
 • ha ett koncerntänk
 • bi system (gärna mercur, qlikview)

egenskaper

 • drivande
 • social förmåga
 • affärsmässighet
 • helhet & struktur
 • proaktivitet

 

ansök tjänsten på www.k2search.se

då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt.

K2 Search AB är ett rekryteringsföretag som kan mer än bara rekrytering. Läs mer

id509 3