Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Business Controller

Ansvarsområden

 • denna roll ansvarar för region syd och väst och är systemansvarig för mercur och för att utveckla analysverktyget
 • utveckla modell för riskhantering inom projekten.
 • ansvar för ekonomistyrningsprocesserna.
 • budget, prognos, uppföljning, analys avprojekt.
 • för- och efterkalkyler.
 • ansvar för bolagsstrukturfrågor och frågor som rör effektiv kapitalhantering inom projektpartner.
 • ansvar för likviditetsplaneringen inom projektbolagen.
 • du kommer att få ta ett stort ansvar för hur controllerfunktionen fungerar och utvecklas inom vår organisation och verksamhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

tjänstens karaktär är väldigt operativ, med vissa strategiska inslag.

 • som business controller hos oss arbetar du i projekten mycket nära verksamheten med kontaktytor mot företagsledning, projektledare, regionansvariga samt övriga funktioner på föreningsnivå.
 • i rollen är man en kravställare och driver arbetet för att få effektivitet i det ekonomiska flödet.
 • genom ditt proaktiva arbetssätt bidrar du till både förvaltning och utveckling av det ekonomiska flödet, från kalkyl till bokslut och analys.
 • projektcontrolling/uppföljning (successiv vinstavräkning mm).
 • få grepp om riskanalyser och vara ett stöd för detta samt utveckla en modell för riskhantering i projekten.
 • din huvuduppgift är fungera som stöd mot regionerna, aktuella projektbolag och att driva utveckling av våra ekonomistyrningsprocesser samt kvalitetssäkra arbetet med budgetar, prognoser, bokslutsarbete samt internrapportering.
 • du säkerställer att ekonomiska rutiner och riktlinjer utvecklas och efterlevs i organisationen, inom ditt regionala ansvarsområde.
 • du ansvarar även för att ta fram statistik och underlag vid ekonomiska analyser inför och vid strategiska beslut, deltar i handelsbolagens styrelsemöten och i bokslutsarbetet.
 • viktigt att följa och analysera pågående projekt och den ekonomiska utvecklingen i projekten och projektbolagen.

Vi erbjuder

inom hsb projektpartner råder en informell, rak och öppen kultur med högt i tak där kompetens och samverkan värderas högt. Jämställdhet mellan könen och ett stort mått av miljömedvetande är andra riktmärken. Vår organisation präglas av korta beslutsvägar, där du som medarbetare ges stora möjligheter att påverka. Du får stor frihet under ansvar och vi försöker alltid – så långt det är möjligt – att hjälpa dig skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Hos oss är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning hos oss en bra investering i din karriär. Vi förväntar oss att du bidrar till företagets framgång och vi lovar att dina insatser värdesätts.

Ansök tjänsten på www.k2search.se

Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt.

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id609 2