Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Projektledare till Region Syd

hsb projektpartner är hsbs gemensamma affärsbolag som ägs av de 31 regionala hsb- föreningarna. vår viktigaste uppgift är att bygga bra och prisvärda bostäder till våra medlemmar, vilken alltid sker i partnerskap med den regionala hsb-föreningen. på så sätt kombineras den lokala förankringen och kunskapen med hsbs samlade resurser. hsb projektpartners och affärsområde nyproduktions uppgift är att stödja de regionala hsb-föreningarna i arbetet med att bygga dessa bostäder. stödet består i huvudsak av att tillföra kapital och kompetens i gemensamma projekt. inom detta affärsområde bedrivs, utöver själva produktionen, även markanskaffning och förvaltning av koncernens fastighetstillgångar. hsb projektpartner hade 2012 en omsättning på ca 1,2 miljarder kr med sin personalstyrka om ca 40 anställda.

rollen som projektledare innebär att självständigt leda och ansvara för det aktuella byggprojektet, från idé till förvaltning, enligt hsb projektpartners nyproduktionsprocess. projektledarrollen innebär ett helhetsansvar för respektive byggprojekt inom regionen, där det bl.a. åvilar projektledaren att leda i projektet ingående aktörer, upphandla konsulter och entreprenörer, upprätta och stämma av produktionsbudget samt tillse att interna resurser tillsätts enligt framtagen process, för att uppnå överenskommen målsättning. projektledaren har ett uttalat resultatansvar med utgångspunkt i hsb projektpartners operativa målsättningar som kvantifierats på föreningsnivå. projektledaren är beställar- och byggherreombud och agerar för hsb projektpartners räkning samt den byggande hsb föreningen vid byggmöten, projekteringsmöten, exploateringsmöten, möten med myndigheter m.m.

projektledare är organisatoriskt placerad i affärsområde nyproduktion, region syd och rapporterar till regionansvarig. projektrapportering sker till en för varje projekt upprättad styrgrupp, samt i förekommande fall till regionansvarig.

vi erbjuder

inom hsb projektpartner råder en informell, rak och öppen kultur med högt i tak där kompetens och samverkan värderas högt. jämställdhet mellan könen och ett stort mått av miljömedvetande är andra riktmärken. vår organisation präglas av korta beslutsvägar, där du som medarbetare ges stora möjligheter att påverka. du får stor frihet under ansvar och vi försöker alltid – så långt det är möjligt – att hjälpa dig skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. hos oss är det du som påverkar din utveckling. med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning hos oss en bra investering i din karriär. vi förväntar oss att du bidrar till företagets framgång och vi lovar att dina insatser värdesätts. möjligheterna finns hos oss.

kvalifikationer

 • vi tror att du har en högskoleutbildning i grunden, med inriktning mot bygg eller motsvarande.
 • du har möjligen tidigare arbetat inom projektutvecklar- eller på beställarsidan och förstår hela kedjan i ett nybyggnationsprojekt, från idé och markköp till överlämning.
 • du har erfarenhet från köp och säljprocesser vad det gäller mark och fastigheter.
 • du kan även ha en bakgrund av att arbeta med affärsutveckling i tidiga skeden eller komma från entreprenadsidan där du har arbetat med egenutvecklade projekt och hela eller stora delar av kedjan.
 • rollen kräver goda kunskaper inom planering, projektering och projektledning med lednings- och projektstyrning, kostnadsuppföljning, budget – och prognosarbete, strak drivkraft, samt produktion. kunskaper i entreprenadjuridik är starkt meriterande.
 • för att lyckas i rollen som projektledare ser vi dig som är väletablerad inom branschen med upparbetat kontaktnät

egenskaper

 • kund- och marknadsorienterad
 • initiativrik
 • starkt driv
 • förmåga att affärsmässigt genomföra och avsluta påbörjade projekt
 • engagerad
 • strukturerad, analytisk och snabb att prioritera

då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt .

K2 Search är en väl ansedd aktör inom styrelse och VD rekryteringLäs mer

id509 3