Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Projektledare – Teknisk Service

Partille kommuns vision är att man ska leva mitt i det goda livet. Våra 36 000 invånare och de människor som arbetar och verkar i kommunen ser vi som våra kunder. Det är upp till oss 2 500 anställda, att leverera kvalitet och service som innebär att det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Internt arbetar vi med en gemensam kultur för alla anställda som rustar oss för uppdraget. Värdeorden i kulturarbetet är allas lika värde, delaktighet, fokus, ordning och reda, professionalism och ärlighet. Läs mer på www.partille.se

Med flera stora samhällsbyggnadsprojekt på gång runt om i kommunen, fortsätter arbetet med att utveckla Partille från förort till förstad.

Partille kommun är i en stark tillväxtfas och förstärker nu sin organisation med en Projektledare – Teknisk Service.

Partille expanderar kraftigt och behöver förstärka den egna kompetensen inom ut- och ombyggnation av den kommunala infrastrukturen. Man samlar nu de större projekten till en nyinrättad projektledarroll.

Projektledaren kommer att leda utbyggnation och ombyggnation av kommunal infrastruktur såsom gator, torg, annan allmän platsmark, VA-anläggningar och VA-ledningar. Uppdraget innebär att du följer projekten från framtagning av detaljplan, genom projektering och upphandling till fullt utbyggd anläggning. Omfattningen på projekten kan variera från små ombyggnationer till större utbyggnationer i samband med t ex nya bostadsområden. Rollen innebär att du representerar tekniska avdelningen i arbetsgrupper avseende samhällsbyggnad, upprättar förfrågningsunderlag och projekterar antingen själv eller via konsulter beroende på omfattning. Du jobbar också med upphandlingar och utredningar inom avdelningens verksamhet. Målbilden är att du med stor självständighet och i nära samarbete med övriga berörda förverkliga de detaljplaner som vunnit laga kraft i rätt tid, till rätt kostnad och med hög kvalitet.

Vi erbjuder

Detta är en utåtriktad tjänst med mycket kontakt med entreprenörer, interna arbetsgrupper och till viss del kommuninvånare. Kommunen har många spännande projekt planerade och du kommer att få en möjlighet att tillsammans med övriga kollegor omsätta visioner i planer, projektframtagning och genomförande. Det är många parter involverade i processen vilket ställer krav på vana vid ett konsensuinriktat, målstyrt arbetssätt.  

Kvalifikationer

 • Flerårig erfarenhet av att leda större byggprojekt från idé till färdig anläggning avseende gata och VA, gärna med ett helhetsperspektiv på samhällsbyggnad
 • Gedigen vana av kalkylering, budget- samt kvalitetsuppföljning
 • Högskoleutbildning inom väg och vatten
 • CAD-kompetens
 • BAS P
 • Vi ser helst att du har erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd, offentlig verksamhet

Egenskaper

 • Förmåga att arbeta självständigt och skapa resultat
 • Strukturerad
 • Gott omdöme
 • Inspirerar och motiverar andra till prestation
 • Driv och engagemang
 • Prestigelös
   

I denna rekrytering samarbetar vi med K2 Search. Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Philip Lundahl: 0760 00 18 15 eller Sara Elliot: 0706 94 61 26. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast. Ansök tjänsten på www.k2search.se

.