Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Redovisningsspecialist IFRS

teliasonera är en internationell koncern med en global strategi, men varhelst vi verkar, agerar vi som ett lokalt företag. vi erbjuder våra tjänster på 20 marknader. vi tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt.

gruppen corporate financial control (cfc) på teliasonera har helhetsansvaret för koncernens redovisning, inklusive t.ex. kvartalsrapporter och årsredovisning för koncernen. cfc ansvarar för koncernens gemensamma redovisningsprinciper och koordinering av risk och internkontroll för finansiell rapportering. som redovisningsspecialist i denna grupp ansvarar du för att säkerställa att koncernen följer lagar, förordningar och redovisningspraxis enligt ifrs. du är den naturliga experten och bollplanket på teliasonera internt och för teliasonera externt.

dina arbetsuppgifter

i denna roll bevakar du förändringar kring ifrs och årsredovisningslagen för att analysera och applicera nyheter till teliasoneras redovisningsprinciper enligt ifrs. du utvecklar, implementerar och kommunicerar nya policies och processer för att på bästa sätt matcha omvärldens krav inom området. du ansvarar för att analysera samtliga konsekvenser för teliasonera.

i din roll är du en person med expertis inom området och blir ett bollplank samt i ofta förekommande dialog med medarbetare inom teliasonera. din support i redovisningsfrågor är avgörande för teliasoneras kvalitet inom området. du stöttar även med redovisningsregler för t.ex. avyttringar, funding arrangements, revenue recognition-frågor samt klassificering av capex/opex. i din roll, med din kompetens, blir det även naturligt att delta i förvärvsanalyser för att se till att ifrs-principer följs.

som redovisningsspecialist är du ansvarig för att godkänna förändringar i den gemensamma kontoplanen som ligger till grund för teliasoneras koncernredovisning samt för samtliga redovisningsprinciper i både kvartalsrapport och årsredovisning. som expert inom redovisning och tillämpning av ifrs blir du även den naturliga deltagaren vid komplicerade fall hos teliasoneras revisorer, samt agerar ledare i vissa koncerngemensamma finansiella projekt. dessutom är du teliasoneras representant i externa forum såsom etaf (european telecom accounting forum) och nrg (näringslivets redovisningsgrupp).

som redovisningsspecialist ansvarar du även för avstämning av eget kapital samt kvalitetskontroll av kassaflöde och samtliga upplysningskrav avseende business combinations i kvartalsrapporter och årsredovisning.

vem är du?

för att axla den här rollen på bästa sätt ser vi att du har en högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi och flerårig erfarenhet av redovisning, revision på ett börsbolag eller som konsult i samma roll. du är specialiserad på ifrs och brinner för redovisning. du har tidigare arbetat på koncernnivå.

vi erbjuder

det här är en enormt attraktiv roll för dig som redan utmärkt dig inom redovisning på koncernnivå med ifrs som specialistområde och som nu är redo för en snabbrörlig, komplex och utmanande bransch och ett dynamiskt företag. du kommer att arbeta i ett team med hög kompetens och få stort förtroende att utföra dina uppgifter. din roll och det mervärde du förmedlar genom närvaro och expertis till management och hela teliasoneras organisation är avgörande för teliasoneras framgång.

egenskaper

K2 Search samlar de bästa inom rekrytering, research och koordinering med syfte – att med executive search hjälpa dig stärka er affär och göra er organisation ännu starkare . Läs mer

id508